Ymgyrch sticer newydd yn annog ‘Codwch y plastig’

Mae ymgyrch newydd wedi’i lansio i annog ymwelwyr ar draethau Ynys Môn i godi plastig.

Bydd cannoedd o sticeri ‘Codwch y Plastig’ yn cael eu gweld ar arwyddion a biniau sbwriel fel rhan o’r ymgyrch tuag at ynys ‘ddi-blastig’.

Ym mis Chwefror diwethaf, mae Cyngor Ynys Môn wedi cytuno i gefnogi ymgyrch gan ddau grŵp amgylcheddol, ‘Surfers Against Sewage’ a ‘Save Our Rivers’, sydd eisiau i Ynys Môn fod yn rhan gyntaf Cymru i ennill statws “di-blastig” swyddogol.

Mae’r sticer newydd yn dangos pysgodyn trist wedi’i amgylchynu gan welltynnau plastig a ffyn cotwm a photel blastig yn ei stumog. Fe’u crewyd gan grŵp Anglesey Central Lions a’r cwmni Sign Factory, sydd wedi’i leoli yn Stad Ddiwydiannol Mona.

Cyngor Ynys Môn

Dywedodd Llywydd yr Anglesey Central Lions, Paul Smith: ”Rydym wrth ein bodd ein bod wedi gallu gweithio mewn partneriaeth â’r Cyngor Sir a’r Sign Factory ar y prosiect hwn. Mae llawer o wirfoddolwyr eisoes yn cymryd rhan mewn digwyddiadau i lanhau’r traeth ond pe bai pawb yn codi o leiaf un darn o blastig pan maent yn ymweld â’r traethau, byddai’n gwneud gwahaniaeth mawr i’r amgylchedd.”

Fel aelod o Central Lions a grŵp cerdded Bae Cemaes, cafodd Richard Walton ei hun yn codi darnau o blastig bron bob tro yr oedd yn cerdded ar hyd y traeth: ”Meddyliais i mi fy hun, pe bai pawb sy’n ymweld ag un o’n traethau prydferth yn codi un darn o blastig – byddai’n gwneud gwahaniaeth mawr ac yn annog pobl eraill i wneud yr un peth.”

Yn ôl cynghorydd annibynnol Ynys Gybi, Dafydd Thomas, sydd hefyd yn eistedd ar y Grŵp Dim Plastig Arfordirol, roedd y prosiect ar y cyd yn “gam pwysig arall” tuag at ennill statws di-blastig ar gyfer Ynys Môn.

Ychwanegodd: ”Rydym ni yn awr yn gweithio tuag at leihau’r defnydd o blastig tafladwy yn ein safleoedd ac yn ein hysgolion; hyrwyddo mentrau di-blastig ac annog busnesau lleol i ddefnyddio llai o blastig tafladwy.”

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice