Teyrnged i feicwr Caergybi wedi damwain angheuol

Llun teulu: Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn a laddwyd mewn damwain ym Mae Trearddur wedi’i enwi.

Bu farw Gareth Wyn Roberts (53) o Gaergybi ar ôl gwrthdrawiad rhwng beic modur a char Ford Focus ar Lôn Sant Ffraid tua 11.30 bore Mercher (30 Mai). Mae’r heddlu’n ymchwilio i’r ddamwain, a gaeodd y ffordd am sawl awr.

Mae deulu Mr Roberts wedi talu teyrnged i ”ŵr hyfryd a thad i ddau o blant”. Bu’n gynorthwyydd addysgu yn Ysgol y Bont yn Llangefni – roedd hefyd yn gitarydd a drymiwr brwd, gan chwarae gyda’i ffrind mewn band, ‘Section 3’.

Dywedodd ei wraig, Jemma, mewn datganiad byr: ”Alla i ddim credu’r sioc dw i wedi cael. Roedd gan Gareth agwedd hapus a llawer o ffrindiau. Mae’r hogiau a fi yn ddiolchgar am yr holl gefnogaeth yr ydym wedi ei gael. Gofynnwn am breifatrwydd i ddod i delerau â’n colled.”

Mae swyddogion yn Uned Plismona’r Ffyrdd yn Llandygai yn apelio i dystion ddod ymlaen. Maent yn awyddus i glywed gan yrwyr dau fan glas a welir yn yr ardal yn fuan ar ôl y ddamwain.

Roedd un o’r faniau yn fach ac yn cario rac to – roedd yn teithio o gyfeiriad Caergybi tuag at Bae Trearddur tua 11.40yb, deg munud ar ôl y gwrthdrawiad.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth, ffoniwch 101, gan ddyfynnu rhif. W071431.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice