Tanau gwyllt yng Ngwynedd: rhybudd gan swyddogion

Mae criwiau tân wedi annog pobl i fod yn arbennig o ofalus a meddwl am ganlyniadau tanau glaswellt ar ôl cyfres o danau yng yn y Gogledd Orllewin dros y 24 awr ddiwethaf.

Mae rhyw 30 eiddo wedi eu paratoi ar gyfer eu gwagio ym Mraichmelyn ger Bethesda oherwydd tân coedwig mawr.

Ond mae swyddogion wedi llwyddo i ddiffodd y fflamau, ond maen nhw’n parhau i dampio’r ardal. Mae chwe peiriant tân a dau gerbyd oddi ar y ffordd yno, gan gynnwys uned meistrioli digwyddiad.

Mae diffoddwyr tân hefyd yn delio gyda thân eithin yng Ngharmel ger Caernarfon. Galwyd criwiau i Fynydd Cilgwyn ddoe tua 6pm ac ar ei waethaf roedd mwy na 40 o diffoddwyr tân yn delio â’r digwyddiad.

Cafwyd rheolaeth ar y tân ac fe gadwyd llygad agos arno ond mae wedi gwaethygu eto y bore yma gyda thri peiriant tân a cherbyd oddi ar y ffordd ar hyn o bryd yn delio gyda’r digwyddiad.

Roedd diffoddwyr tân hefyd yn delio gyda thân ar Fynydd Bangor ddoe, gyda chriwiau yn cael eu galw am 1600 o’r gloch. Mynychodd pedwar peiriant ac mae’r tân hwn bellach dan reolaeth ond mae’n parhau i fod dan sylw agos.

Roedd yna danau hefyd yn Talsarnau, Coedwig Niwbwrch, Rhiw ger Pwllheli ac Llynycil ger Y Bala ar dydd Llun.

Meddai Kevin Roberts o Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: ”Mae’n rhy gynnar i benderfynu ar union achos y tanau hyn ond rydym yn annog pawb i fod yn arbennig o ofalus pan fyddant allan yng nghefn gwlad i helpu i leihau perygl tanau – yn enwedig yn ystod y tywydd poeth a sych eithriadol hwn.”

”Dan yr amodau sych hyn, mae tanau gwair, rhedyn ac eithin yn medru datblygu’n eithriadol o gyflym, yn enwedig pan fo gwynt yn codi, ac mae’r tanau’n medru mynd allan o reolaeth yn gyflym a lledaenu i eiddo cyffiniol neu goedwigoedd, ac mae angen wedyn i ni fynd allan i’w diffodd.”

”Felly, os ydych allan o gwmpas mae’n bwysicach nag erioed dan yr amodau hyn i wneud yn siŵr bod unrhyw ddeunydd ysmygu yn cael ei ddiffodd yn iawn. Os ydych yn gwersylla, unwaith eto gwnewch yn siŵr bod tanau neu ddeunydd barbeciw wedi eu diffodd yn iawn. Gorau oll, dylech osgoi tanau agored yn llwyr yn ystod y cyfnod sych hwn.”

Ychwanegodd: ”Mae’r tanau hyn yn rhoi pwysau anferth ar ein hadnoddau, ac mae’r diffoddwyr tân yn treulio cryn amser yn gweithio i’w cael dan reolaeth. Rydym yn rheoli gwasanaeth tân ar gyfer digwyddiadau eraill hefyd, ynghyd â’r tanau gwair ac eithin hyn. Yn aml iawn, mae tanau gwair ac eithin hefyd yn digwydd mewn mannau lle mae’n arbennig o anodd cael mynediad a lle nad oes fawr o gyflenwad dŵr.”

”Dylai unrhyw un gyda gwybodaeth am droseddau o’r fath alw Crimestoppers ar 0800 555 111 yn ddi-enw.”

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice