Portreadau o Arwyr – gan Owain Fôn

Mae Cwpan y Byd yn cychwyn heb Gymru, ond bydd meddyliau am daith rhyfeddol Ewro 2016 yn troi syniadau am genhedlaeth o arwyr pêl-droed am byth.

Nawr, mae tîm Chris Coleman wedi cael ei ddiddymoli mewn set o bortreadau gan un o’r gôl-geidwaid a oedd yn rhan o’r garfan yn Ffrainc.

Bydd ‘Arwyr’, arddangosfa newydd gan Owain Fôn Williams, yn dangos y penwythnos hwn yn Oriel Môn yn Llangefni.

Mae’n cynnwys cyfres gyfyngedig o 11 o baentiadau gwreiddio sy’n portreadu ei atgofion ei hun o fod yng ngwersyll Cymru – o chwarae gyda Gareth Bale a Aaron Ramsey i ‘bromance’ Wayne Hennessey a Joe Ledley. Bydd ei lun ‘Together Stronger’ hefyd yn rhan o’r arddangosfa.

Ond mae’r ceidwad o Benygroes, sy’n chwarae i glwb Indy Eleven mewn Cynghrair Major League Soccer, hefyd yn talu teyrnged i’w arwyr personol – chwarelwyr Gogledd Cymru.

Mae ail ran yr arddangosfa yn adlewyrchu bywyd a gwaith y chwarelwyr fu’n gweithio yn y chwareli llechi. Mae’r paentiadau hefyd yn adlewyrchu ei ddiddordeb yn hanes, treftadaeth, diwylliant a chymunedau gafodd eu creu yn sgil y diwydiant llechi wedi cael argraff fawr arno.

Daw ysbrydoliaeth Owain o’r ymdeimlad o ‘berthyn’ i’w gyndeidiau a weithiodd yn chwareli llechi Dyffryn Nantlle, bond brawdoliaeth ar y cae pêl droed, yr amgylchedd naturiol lle magwyd a’i falchder mewn hunaniaeth Gymreig.

Dywedodd Owain: ”Dwi wedi bod yn ffodus iawn yn ystod fy ngyrfa broffesiynol fel pêl droediwr; dwi wedi cael chwarae ac ymweld â lleoliadau anhygoel, profiadau oedd yn freuddwyd bell wrth dyfu fyny ym Mhenygroes.”

”Dwi hefyd wedi bod yn ffodus o allu troi at fy ngwaith celf; mae wedi bod yn fodd o ddianc oddi wrth bwysau a phrysurdeb y byd pêl droed. Mae hefyd wedi fy ngalluogi i gadw’r cyswllt agos sydd gennyf efo adref a Chymru.”

”Mae’r cyfle i gael arddangos fy ngwaith celf a chael cydweithio gydag Oriel Môn hefyd yn rhywbeth arbennig iawn i mi, dyma fy ail arddangosfa fel artist ac mae yn wir fraint cael y cyfle hwn yn enwedig oherwydd fy nghyswllt gydag Amlwch a’r ynys.”

Ar nodyn addawol, mae ‘Arwyr’ hefyd yn dangos sgriniadau o ffilm gan un o ffrindiau plentyndod Owain, Iwan Huws, a fu farw ar ôl cwymp ar Tryfan ym mis Ionawr. Mae’r ffilm ddogfen yn casglu profiadau’r cerddor fel ffan yn Ffrainc yn ystod yr Ewros.

Bydd arddangosfa ‘Arwyr’ yn ymddangos yn Oriel Môn, Llangefni, o dydd Sadwrn Fehefin 16 hyd nes dydd Sul Awst 5ed 2018.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice