Croeso! Welcome!

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice

Gwrando / Listen

Gwrando / Listen

Gwrando ar MônFM yn fyw. Listen to MônFM live.

Gwrando / Listen

Chwilio am Gorwelion cerddorol newydd

Mae bandiau a chantorion o’r Gogledd Orllewin yn cael eu hannog i ymgeisio am brosiect cerddorol mawr yng Nghymru. Mae Gorwelion (Horizons) yn dechrau ar ei bumed flwyddyn yn cynnig llwyfan unigryw i gerddoriaeth gyfoes annibynnol a newydd. Bob flwyddyn, mae’r prosiect ar y cyd rhwng BBC Cymru Wales a Chyngor Celfyddydau Cymru yn dewis […]

Mwy / More

Searching for new musical Horizons

North West bands and singers are being encouraged to apply to join a major Welsh music project. Horizons (Gorwelion) is now entering its fifth year showcasing new and independent contemporary music in Wales. Each year, the joint project between BBC Cymru Wales and the Arts Council of Wales selects twelve acts to support and promote […]

Mwy / More

Arian yr heddlu ar gyfer clwb pêl-droed

Mae clwb pêl-droed yn Nyffryn Nantlle wedi cael arian yr heddlu i atal pobl rhag byrgleriaid a fandaliaid. Gosodwyd camera bywyd gwyllt dros dro mewn yn ystafelloedd newydd CPD Llanllyfni yn dilyn cyfnod o ddigwyddiadau. Roedd yn llwyddiant ac adnabuwyd ieuenctid a oedd yn gyfrifol am ddifrodi’r ystafelloedd newydd ar un achlysur ac ymdriniwyd â nhw’n […]

Mwy / More

Police help for vandal-hit football club

A Nantlle Valley football club hit by burglars and vandals has been given police funding. A temporary CCTV wildlife camera was installed in the changing rooms of CPD Llanllyfni after a spate of incidents. They managed to catch the youths responsible for damaging the building. Now, the club has been given a Police and Community […]

Mwy / More

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice