Mwy o arian ar gyfer prosiectau arloesi

Bydd mwy o arian yn cael ei wario ar brosiectau cymunedol arloesol ar Ynys Môn.

Bydd Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn yn cyfrannu £191,000 ychwanegol ar gyfer cynllun Arloesi Môn, sy’n cefnogi prosiectau lleol gan gynnwys gwylio seren, gyrfaoedd digidol a gwasanaethau llyfrgell newydd.

Yn ôl yr ymddiriedolaeth, bydd yr arian cyfatebol yn helpu i sicrhau dros £ 3.2 miliwn ar gyfer cymunedau ar yr ynys dros y tair blynedd nesaf. At ei gilydd, maent wedi cyfrannu £ 521,000 i’r rhaglen gan Menter Môn.

Dwyeddod cadeirydd Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn, Trefor Lloyd Hughes: ”Mae cynllun Arloesi Môn yn atgyfnerthu nodau’r Ymddiriedolaeth a bydd o fudd i gymunedau ar Ynys Môn. Rydym yn falch bod ein cyfraniad wedi galluogi Menter Môn i ddenu £2.7 miliwn yn ychwanegol i’r ardal, a pharhau â’u gwaith pwysig yma ar yr ynys.”

Mae Menter Môn hefyd yn cynnig hyd at £250,000 i grwpiau cymunedol sefydlu eu prosiectau eu hunain yn unol â chynllun strategol newydd Cyngor Ynys Môn, a gall gynnwys y canlynol:

  • Ychwanegu gwerth at adnodd naturiol a threftadaeth trwy ddarparu deunyddiau dehongli
  • Cefnogi partneriaethau busnes lleol i ddatblygu mentrau marchnata cyd
  • Cefnogi hybiau cymunedol i ddarparu gwasanaethau lleol
  • Treialu offer arbed ynni mewn adeiladau sy’n eiddo i’r gymuned
  • Darparu cymorth arbenigol a threialu cyfarpar i leihau allgáu digidol

Dwyeddod Dafydd Gruffydd, Rheolwr Gyfarwyddwr Menter Môn: ”Rydym yn chwilio am syniadau arloesol gan grwpiau cymunedol neu bartneriaethau lleol i ymateb i rai o’r heriau a wynebir ar Ynys Môn. Nid grant yw hwn, ond yn hytrach cyllid i gefnogi dulliau newydd lle gellir dysgu a rhannu gwersi â chymunedau eraill ar yr ynys.”

I wneud cais am arian neu am ragor o wybodaeth ar brosiect Arloesi Môn, cysylltwch ag Eifion Jones ar [email protected]

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice