Joseph Dowley: profion DNA i ddechrau ar corff di-enw

Gallai gymeryd o leiaf pedair wythnos i adnabod y gweddillion dynol sydd wedi cael ei codi o fedd di-enw.

Cafodd y corff ei symud o fynwent Borthaethwy ddydd Mawrth ac mae’r heddlu yn meddwl fod y corff bellach yn perthyn i Joseph Brendon Dowley o Kilkenny, a ddiflannodd yn Hydref 1985 ar ôl iddo bod yn gweld ei berthynas.

Cafodd ei weld ddiwethaf yn dreifio am y fferi yn mhorladd Dún Laoghaire, ar gyfer ei siwrna yn ôl i Gaergybi.

Cafwyd hyd i’r corff y mis canlynol ar lan y môr Rhosneigr gan aelod o’r awyrlu. Ar y pryd, nid oedd yr heddlu yn fedru adnabod y corff a fe gafwyd dyfarniad agored gan y crwner lleol.

Mis diwethaf gwrthodwyd canfyddiadau’r cwest gan yr Uchel Lys ar ôl i dystoliaeth newydd ddod i’r amlwg drwy ymdrechion fforensig newydd i ddatrys achosion tebyg drwy ddefnyddio technoleg DNA. Mae barnwr wedi rhoi gorchymyn i’r corff gael ei godi ar ôl gwaharddeb gan Dewi Pritchard Jones, crwner Gogledd Orllwein Cymru.

Dywedodd DC Don Kenyon fod adnabod y corff yn ffurfiol yn nawr yn ddwylo’r crwner, ac fo fydd yn gorchymyn fod yna archwiliad o’r gweddillion: ”Rwyf yn ffyddiog bydd y datgladdiad yn caniatáu i ni gael digon o DNA i allu gwneud cymhariaeth lawn, proses sy’n gallu cymryd hyd at bedair wythnos i’w gwblhau. Rydym wedi bod mewn cysylltiad cyson â theulu Mr Dowley yn yr Iwerddon ac rwyf wedi eu diweddaru nhw ar ôl digwyddiadau.”

”Ein gobaith yw cwblhau’r cam hwn o’r gwaith yn sydyn, ac mor broffesiynol a phosibl fel ein bod yn gallu dechrau’r broses o aduno’r gweddillion gyda’r teulu er mwyn iddynt gael urddas a chysur cynhebrwng a’r offeren yn llawn.”

Roedd y fynwent wedi cau Dydd Mawrth am o gwmpas bedair awr tra roedd yn gwaith o godi y gweddillion yn cymeryd lle. Roedd y Tad Frank Murray ar lan y bedd yn traddodi y fendith cyn i’r weithred gychwyn fel cais gan y teulu.

Cafodd y gweddillion fynd mewn hers i Ysbyty Gwynedd yn Mangor, lle fydd y gweddillion yn cael ei harchwylio gan y patholegydd yn hwyrach yr wythnos hon.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice