Is-etholiadau yng Nghaergybi ac Amlwch

Bydd dau isetholiad yn cael eu cynnal ar yr un diwrnod ar gyfer seddau gwag ar gynghorau lleol Ynys Môn.

Yng Nghaergybi, bydd ‘na bleidlais yn ward Parc y Mynydd ar gyngor y dref, lle mae ymgeisydd Llafur Glyn Haynes yn wynebu gwrthwynebydd annibynnol Cadi Evanson.

Mae ‘na hefyd ymladd rhwng dau ymgeisydd annibynnol – Carys Cranston a John Ieuan Davies – am sedd ar ward wledig Cyngor Tref Amlwch.

Cynhelir y bleidlais ar dydd Iau 14 Mehefin rhwng 7yb a 10yh.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice