Eisteddfod yr Urdd 2018: Canlyniadau Pafiliwn

Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2018 wedi cael ei gynnal mewn ardal Brycheiniog a Maesyfed – ar maes y Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd, ger Llanfair ym Muallt.

Dyma golwg am canlyniadau o gystadlaethau sy’n ymwneud â chystadleuwyr lleol o Ynys Môn a’r ardaloedd Eryri a Meirionnydd. Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi cystadlu eleni!

The 2018 Urdd National Eisteddfod was held in Brecon and Radnorshire – at the Royal Welsh Showground in Llanelwedd, near Builth Wells.

Here’s a full check on all the results from Pavilion competitions involving entrants from Anglesey and Gwynedd. Congratulations to everyone who took part this year!

HEFYD: Canlyniadau CDT cenedlaethol

DYDD LLUN 28 MAI

Enillydd Y Fedal Gyfansoddi: Math Roberts, Cwm-y-Glo

50: Cerddorfa/Band Bl. 6 ac iau
1af) Ysgol Y Felinheli

47: Unawd Offer Taro Bl. 6 ac iau
2il) Carwyn Jones, Ysgol Morswyn, Caergybi

43: Unawd Gitâr Bl. 6 ac iau
3ydd) Rhodri Roberts, Ysgol Llanrug

49: Ensemble Offerynnol Bl. 6 ac iau
1af) Ysgol Bro Lleu, Penygroes
2il) Ysgol Y Graig, Llangefni

8: Parti Unsain (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg.hyd 50)
2il) Ysgol Llandwrog

136: Llefaru Unigol Bl. 3 a 4 (D)
2il) Suji Moon, Ysgol Y Borth, Porthaethwy

77: Unawd Cerdd Dant Bl. 5 a 6
1af) Lowri Anes Jarman, Adran Llanuwchllyn

125: Llefaru Unigol Bl. 5 a 6
1af) Erin Williams, Ysgol Bro Lleu, Penygroes
2il) Lowri Anes Jarman, Adran Llanuwchllyn

3: Unawd Bl. 5 a 6
1af) Ysgol Llanrug

79: Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl. 6 ac iau
3ydd) Ysgol Bro Tryweryn, Frongoch

10: Côr (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg.hyd 150)
3ydd) Ysgol Morswyn, Caergybi

147: Cân Actol (Y.C.) Bl. 6 ac iau (Ysg. dros 100)
2il) Ysgol Y Felinheli

DYDD MAWRTH 29 MAI

145: Cyflwyniad Dramatig Bl. 6 ac iau
2il) Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog

42: Unawd Llinynnol Bl. 6 ac iau
2il) Megan Owen, Ysgol Moelfre

51: Grŵp Cerddoriaeth Greadigol Bl. 6 ac iau
2il) Adran Bro Alaw, Bodedern
3ydd) Ysgol Llanbedrgoch

126: Grŵp Llefaru Bl. 6 ac iau
2il) Ysgol Llanrug

75: Unawd Cerdd Dant Bl. 2 ac iau
1af) Cari Lovelock, Ysgol Llanerch-y-medd
3ydd) Brychan Edwards, Adran Llanuwchllyn

144: Ymgom Bl. 6 ac iau
1af) Ysgol Gwaun Gynfi, Deiniolen
2il) Adran Bro Alaw, Bodedern

36: Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 6 ac iau
1af) Erin Wyn Williams, Ysgol Gwaun Gynfi, Deiniolen
2il) Lowri Anes Jarman, Adran Llanuwchllyn

78: Deuawd Cerdd Dant Bl. 6 ac iau
3ydd) Lowri Anes ac Owen Dafydd, Adran Llanuwchllyn

81: Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl. 6 ac iau
2il) Adran Llanuwchllyn

DYDD MERCHER 30 MAI

146: Cân Actol Bl. 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
3ydd) Adran Deudraeth, Penrhyndeudraeth

55: Unawd Gitâr Bl. 7-9
3ydd) Ifan Rhys, Uwch Adran Chwilog, Cylch Llyn

139: Llefaru Unigol Bl. 7-9 (D)
1af) Chantelle Jones, Ysgol Y Berwyn, Y Bala

82: Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl. 6 ac iau
1af) Adran Llanuwchllyn

127: Grŵp Llefaru (Adran) Bl. 6 ac iau
1af) Adran Llanuwchllyn
3ydd) Adran Bro Alaw, Bodedern

57: Unawd Pres Bl. 7-9
1af) Glyn Porter, Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon
3ydd) Osian Maloney, Ysgol David Hughes, Porthaethwy

58: Unawd Piano Bl. 7-9
3ydd) Luned Roberts, Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda

100: Dawns Werin Bl. 6 ac iau (Ysgolion hyd 100)
1af) Ysgol Llanystumdwy

52: Grŵp Cerddoriaeth Greadigol A.D.Y.
1af) Ysgol Hafod Lon, Penrhyndeudraeth
2il) Ysgol Pendalar, Caernarfon

37: Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 7, 8 a 9
2il) Tomi Llywelyn, Ysgol Brynrefail, Llanrug

21: Parti Deusain (Adran) Bl. 9 ac iau
2il) Uwch Adran Chwilog, Cylch Llyn

56: Unawd Chwythbrennau Bl. 7-9
2il) Gweltaz Llyr Davalan, Adran Dinas Mawddwy
3ydd) Nanw Llwyd, Ysgol Brynrefail, Llanrug

5: Parti (Adran) Bl. 6 ac iau
3ydd) Adran Bro Dyffryn Ogwen

7: Côr (Adran) Bl. 6 ac iau
1af) Adran Bro Dyffryn Ogwen
3ydd) Adran Bro Alaw, Bodedern

129: Grŵp Llefaru (Adran) Bl. 9 ac iau
2il) Adran Botwnnog
3ydd) Adran Llanuwchllyn

92: Parti Cerdd Dant (Adran) Bl. 9 ac iau
2il) Uwch Adran Chwilog, Cylch Llyn

415: Y Fedal Drama Bl. 10 a dan 25 oed
3ydd) Nia Haf, Aelwyd Eryri

22: Côr (Adran) Bl. 9 ac iau
2il) Uwch Adran yr Ynys
3ydd) Uwch Adran Chwilog, Cylch Llyn

117: Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 6 ac iau
1af) Jodie Garlick, Ysgol Llanerch-y-medd
2il) Gwen Elen Rowley, Aelwyd Eryri

118: Grŵp Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 6 ac iau
1af) Adran Amlwch

119: Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 7, 8 a 9
3ydd) Nel Fflur Roberts, Aelwyd Eryri

120: Grŵp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 7, 8 a 9
1af) Adran Amlwch
2il) Adran Ardudwy, Harlech
3ydd) Aelwyd Eryri

121: Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 10 a dan 19 oed
1af) Charlie Lindsay, Ysgol Y Berwyn, Y Bala
2il) Erin Tudor, Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch

122: Grŵp Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl. 10 a dan 19 oed
1af) Adran Bethel
2il) Aelwyd Eryri
3ydd) Adran Amlwch

DYDD IAU 31 MAI

Enillydd Y Gadair: Osian Wyn Owen (Aelwyd JMJ), Y Felinheli
2ail) Carwyn Morgan Eckley, Aelod Unigol Cylch Dyffryn Nantlle

115: Dawns Greadigol dan 19 oed
1af) Adran Amlwch

83: Unawd Cerdd Dant Bl. 7-9
2il) Elain Rhys Iorwerth, Ysgol Y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog

60: Ensemble Bl. 7-9
1af) Ysgol Brynrefail, Llanrug
3ydd) Ysgol David Hughes, Porthaethwy

14: Unawd Merched Bl. 7-9
3ydd) Lois Wyn Hughes, Ysgol Bro Idris, Dolgellau

148: Ymgom Bl. 7, 8 a 9
2il) Uwch Adran yr Ynys
3ydd) Ysgol Y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog

16: Deuawd Bl. 7-9
1af) Ela a Non, Ysgol Tryfan, Bangor

29: Ensemble Lleisiol Bl. 7-9
2il) Uwch Adran Yr Ynys

15: Unawd Bechgyn Bl. 7-9
3ydd) Tomi Llywelyn, Ysgol Brynrefail, Llanrug

152: Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
2il) Uwch Adran Yr Ynys

25: Côr S.A. Bl. 7-9
3ydd) Ysgol Brynrefail, Llanrug

72: Cerddorfa/Band dan 19 oed
1af) Ysgol Tryfan, Bangor
2il) Ysgol Brynrefail, Llanrug
3ydd) Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon

DYDD GWENER 1 MEHEFIN

Enillydd y Goron: Sioned Erin Hughes, Boduan, Pwllheli

164: Trin Gwallt (Lefel 1) Bl. 10 a dan 25 oed
1af) Carys Jones, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor

85: Unawd Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed
1af) Fflur Davies, Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon

38: Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 10 a dan 19 oed
2il) Cai Fôn Davies, Ysgol Tryfan, Bangor

17: Unawd Merched Bl. 10 a dan 19 oed
2il) Magi Tudur, Ysgol Brynrefail, Llanrug

68: Deuawd Offerynnol Bl. 13 ac iau
1af) Rachel a Huw, Ysgol Brynrefail, Llanrug

18: Unawd Bechgyn Bl. 10 a dan 19 oed
1af) Cai Fôn Davies, Ysgol Tryfan, Bangor
2il) Lewys Meredydd, Uwch Adran Cylch Idris

131: Llefaru Unigol Bl. 10 a dan 19 oed
3ydd) Leisa Gwenllian, Ysgol Brynrefail, Llanrug

64: Unawd Chwythbrennau Bl. 10 a dan 19 oed
2il) Rachel Marie Franklin, Ysgol Brynrefail, Llanrug

65: Unawd Pres Bl. 10 a dan 19 oed
1af) Owain Llestyn, Ysgol Tryfan, Bangor

26: Côr Merched S.A. Bl. 13 ac iau
2il) Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon

69: Ensemble Bl. 10 a dan 19 oed
2il) Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon

40: Côr Gwerin Tri Llais Bl. 13 ac iau
1af) Aelwyd Chwilog, Pwllheli

156: Monolog Bl. 10 a dan 19 oed
3ydd) Leisa Gwenllian, Ysgol Brynrefail, Llanrug

159: Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed
3ydd) Megan Crisp, Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon

DYDD SADWRN 2 MEHEFIN

90: Deuawd Cerdd Dant 19-25 oed
3ydd) Alaw ac Enlli, Adran Botwnnog

88: Grwp Cerdd Dant 19-25 oed
2il) Aelwyd JMJ, Bangor

74: Grŵp Bl. 7-13
1af) Ysgol David Hughes, Porthaethwy
3ydd) Adran Llanuwchllyn

134: Grŵp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
3ydd) Aelwyd Penllyn

39: Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
2il) Emyr Lloyd Jones, Aelod Unigol Cylch Arfon
3ydd) Glain Rhys, Aelwyd Penllyn

31: Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed
2il) Aelwyd JMJ, Bangor

89: Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
2il) Enlli Pugh, Adran Botwnnog
3ydd) Lleucu Arfon, Aelod Unigol Cylch Penllyn

133: Llefaru Unigol 19-25 oed
2il) Bethan Elin, Aelod Unigol Cylch Alaw/Cybi

20: Unawd 19-25 oed
2il) Emyr Lloyd Jones, Aelod Unigol Cylch Arfon
3ydd) Steffan Lloyd Owen, Aelod Unigol Cylch Cefni

70: Unawd Offerynnol 19-25 oed
2il) Gwenno Morgan, Aelod Unigol Cylch Bangor/Owen
3ydd) Mabon Jones, Aelod Unigol Cylch Dyffryn Nantlle

153: Detholiad o Ddrama Gerdd Bl. 7 a dan 25 oed
3ydd) Aelwyd Yr Ynys

157: Cyflwyniad Theatrig Unigol 19-25 oed
1af) Bethan Elin, Aelod Unigol Cylch Alaw/Cybi
2il) Gwion Wyn Jones, Adran Bethel
3ydd) Carwyn Jones, Aelwyd Yr Ynys

160: Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed
2il) Glain Rhys, Aelwyd Penllyn

94: Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
1af) Aelwyd JMJ, Bangor

32: Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed
2il) Aelwyd JMJ, Bangor

33: Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed
3ydd) Aelwyd JMJ, Bangor

34: Côr S.A.T.B (Aelwyd) (dim hwy na 40 mewn nifer) 14-25 oed
1af) Aelwyd JMJ, Bangor

35: Côr S.A.T.B. (Aelwyd) (dros 40 mewn nifer) 14-25 oed
1af) Aelwyd JMJ, Bangor

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice