Dyn wedi’i gyhuddo o yrru tryc cocên

Mae dyn wedi cael ei gyhuddo o yrru lori llawn cocên yng Nghaergybi.

Cafodd Christopher Rigg (51) ei arestio gan swyddogion heddlu ffiniol. Yn ôl yr Asiantaeth Trosedd Genedlaethol, cafodd gwerth bron i £3 milliwn o gocên ei ganfod fel rhan o gweithrediad.

Roedd y lori yn cynnwys 26kg o gocên yng nghefn y cerbyd pan gafodd ei stopio yn y porthladd yn ystod oriau mân bore Mawrth (5 Mehefin).

Ar yr un pryd, cafodd dyn arall, Artur Jaku-Graham (32), ei stopio a’i arestio yn Wrecsam. Cafwyd pedwar cilos arall o gocên yn ei fan.

Ac yn yr ardal Glannau Mersi, cafodd Wayne Sudbury (40) ei arestio gan swyddogion ATG wrth barcio ei gar yn ei gartref ar Ffordd Endsleigh yn Crosby.

Mae’r tri dyn yn cael eu cyhuddo o gynllwynio i gyflenwi cyffuriau dosbarth A. Mae Sudbury hefyd yn cael ei gyhuddo ar ddau gyfrif o feddu ar MDMA a ketamine gyda bwriad i’w gyflenwi. Mae tri ddyn wedi cael ei gadw yn y ddalfa.

Fe fydd Rigg a Jaku-Graham – o dim cartref sefydlog – yn ymddangos gerbron Llys y Goron yr Wyddgrug ar dydd Gwener 6 Gorffennaf.

Fe fydd Sudbury yn ymddangos gerbron Llys y Goron Lerpwl ar dydd Mercher 4 Gorffennaf.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice