Dyn wedi ei gyhuddo o ymosod ar gyn-bartner

Mae dyn o Fangor wedi cael ei gyhuddo o ymosod ar ei gyn-bartner.

Mae Alex Lewis (54) o Minffordd wedi gwadu tri cyhuddiad o ymosodiad cyffredin yn erbyn merch o Bethesda. Bydd yn mynd ar brawf fis nesaf.

Mae hefyd wedi pledio’n ddieuog i saith cyhuddiad o dorri gorchymyn atal.

Gwrthodwyd mechnïaeth i Lewis gan ynadon Llandudno ar y penwythnos.

Cafodd ei gadw yn y ddalfa cyn ymddangos yn Llys y Goron Caernarfon ar dydd Llun 9 Gorffennaf.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice