Damwain awyren yng Nghaernarfon: dau wedi eu hanafu

Mae dau berson wedi cael eu hanafu ar ôl awyren wedi’i wrthdroi ym Maes Awyr Caernarfon.

Yn ôl yr heddlu, digwyddodd y ddamwain gan fod yr awyren ysgafn yn glanio mewn cae cyfagos tua 1.15pm ar brynhawn dydd Sadwrn (12 Mai), gan daro ffens perimedr.

Nid oedd yr awyren yn dal tân ond cafodd criwiau eu galw allan i’r olygfa gan reolaeth traffig awyr.

Roedd y peilot a’r teithiwr yn cerdded i ffwrdd o’r awyren gyda dim ond mân anafiadau. Fe’u cymerwyd i Ysbyty Gwynedd ym Mangor i gael siec.

Mae’r Gangen Ymchwilio Damweiniau Awyr wedi cael gwybod am y ddamwain.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice