Cyrch ym Maesgeirchen: arestio pedair dynes

Mae pedair dynes yn cael eu holi am amheuaeth o ddelio â chyffuriau a gwyngalchu arian yn dilyn cyrch ym Mangor.

Cymerwyd y cyffuriau rheoledig Dosbarth A gan yr heddlu ynghyd ag arian parod, ffonau symudol a chwistrellwr cylchdro mewn chwiliad ar gyfeiriad yn Llys Bedwyr, Maesgeirchen ddydd Gwener.

Mae tri o’r merched yn dod o ardal Glannau Mersi ac yn eu harddegau hwyr. Y bedwaredd arestiad yw dynes 46 oed o’r ddinas pwy oedd ei eisiau ar warant. Maent i gyd yn parhau yn y ddalfa.

Mewn datblygiad arall, arestiwyd dau ddyn o Glannau Mersi ar amheuaeth o droseddau cyflenwi cyffuriau a chawsant eu stopio a’u chwilio ar Ffordd y Traeth ar brynhawn dydd Gwener.

Mae’r dynion, 18 a 25 oed, hefyd yn cael eu holi yn y ddalfa.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice