Cyngor Gwynedd: rhybudd newydd dros doriadau

Mae Cyngor Gwynedd yn wynebu gwneud £17.5 miliwn mewn toriadau yn y gyllideb dros y tair blynedd nesaf.

Bydd adroddiad yn cael ei drafod yr wythnos nesaf, sy’n rhybuddio bod angen i’r cyngor barhau i wneud ”pob ymdrech posib” i ddarganfod arbedion a chadw toriadau gwasanaeth ”i’r lleiafswm posib”.

Yn ôl y cabinet, mae’r cyngor wedi arbed £62 miliwn dros y 12 mlynedd diwethaf – sy’n cyfateb i chwarter ei gyllideb flynyddol ar hyn o bryd.

Ond yn ôl eu rhagamcaniadau diweddaraf, gallai arbedion pellach amrywio o leiaf £8.5 miliwn hyd at £17.5 miliwn er mwyn llenwi eu bwlch cyllido rhwng nawr a 2021.

Meddai Aelod Cabinet Cyllid, y Cynghorydd Peredur Jenkins: ”Fel sydd wedi bod yn wir dros nifer o flynyddoedd, mae’n annhebygol iawn y bydd yr arian mae Cyngor Gwynedd yn ei dderbyn gan y llywodraeth yn ddigon i dalu am gost chwyddiant heb sôn am y galw cynyddol am wasanaethau fel gofal cymdeithasol i bobl fregus dros y blynyddoedd nesaf.”

“Yn y gorffennol, mae strategaeth ariannol o gynllunio ymhell o flaen llaw wedi gweithio’n dda i ni. Ond, gan na fyddwn yn gwybod beth fydd lefel y cymorth grant y byddwn yn ei derbyn gan y llywodraeth ar gyfer 2019/20 tan yr hydref, mae’n cael ei argymell ein bod yn aros tan hynny cyn penderfynu ar y cynlluniau arbedion y dylid eu gweithredu. Bydd hyn yn osgoi’r angen am godi pryder diangen cyn y bydd union faint yr her ariannol yn cael ei gadarnhau.”

”Fel bob amser, y flaenoriaeth fydd cymryd pob cyfle sydd ar gael i gyflawni arbedion effeithlonrwydd yn hytrach na gweithredu toriadau i wasanaethau.”

Bydd y cabinet yn trafod yr adroddiad ar ddydd Mawrth. Os caiff ei gymeradwyo, bydd adolygiad yn dechrau ar sut mae’r awdurdod lleol yn cael ei reoli.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice