Ymosodwyd ar swyddogion yr heddlu yng Ngwynedd

Heddlu Gogledd Cymru

Mae’r heddlu wedi condemnio ymosodiadau ar swyddogion dros y penwythnos.

Ymosodwyd ar swyddog wrth iddo arestio rhywun yn Neiniolen brynhawn Sadwrn, ond nid oedd angen triniaeth feddygol arno ac arhosodd ar ddyletswydd.

Ymosodwyd ar ddau SCCH ym Mangor nos Wener hefyd wrth iddynt arestio rhywun. Daeth aelodau o’r cyhoedd atynt i’w helpu a chafodd un swyddog driniaeth am fân anafiadau yn Ysbyty Gwynedd.

Arestiwyd y troseddwyr gan ddefnyddio’r gyfraith newydd “gwarchod y gwarchodwyr” a gyflwynwyd fis Tachwedd sy’n caniatáu i’r llysoedd osod dedfrydau mwy llym ar y rhai sy’n ymosod ar aelodau o’r gwasanaethau brys.

Meddai’r Dirprwy Brif Gwnstabl Neill Anderson: ”Rydym wedi mynegi ein gofid nifer o weithiau eleni am barodrwydd rhai unigolion i ymosod ar swyddogion heddlu a SCCH wrth iddynt gyflawni eu dyletswyddau.”

”Mae’r digwyddiadau brawychus hyn dros y penwythnos ar draws Gogledd Cymru yn hollol annerbyniol. Mae ein swyddogion yn gweithio yn galed i ddiogelu’r bobl fwyaf bregus yn ein cymdeithas. Ni ddylai ymosodiad o unrhyw fath gael ei ystyried yn “rhan o’r job” a rhaid i droseddwyr ddeall na fydd Heddlu Gogledd Cymru yn dioddef ymddygiad o’r fath.”

”Mae ein swyddogion wedi eu hyfforddi at safon uchel ac rydym yn sicrhau bod trefniadau ar gael i ddiogelu eu lles pan fyddant yn dioddef ymosodiad. Mae’r ymosodiadau hyn yn gadael eu marc yn gorfforol ac yn feddyliol ar y swyddogion ac mewn rhai achosion yn achosi loes i’w teuluoedd.”

”Yn ffodus nid oedd neb wedi eu hanafu yn ddifrifol ac wrth i dymor yr ŵyl ddechrau bydd y cyhoedd yn gweld swyddogion allan yn ceisio cadw ein cymunedau yn ddiogel. Rydym am i bobl fwynhau eu hunain ond ni fyddwn yn dioddef unrhyw drais tuag at swyddogion yn gwneud eu dyletswydd a byddwn yn cosbi troseddwyr yn llym.”

Yn y cyfamser ymosodwyd ar swyddog yn Llandudno ac un arall ym Mhrestatyn ac ymosodwyd ar ddau swyddog yn y Rhyl wrth ddelio â pherson am fod yn feddw.

Yn ystod y gêm bêl-droed Cwpan yr FA rhwng Wrecsam a Chasnewydd ar nos Sadwrn, ymosodwyd ar swyddog, a hefyd yn Wrecsam, dioddefodd SCCH ymosodiad dros y penwythnos.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice