Ymosodiad cyllell yng Nghaergybi

Mae’r heddlu yn chwilio am dri o bobl yn dilyn ymosodiad cyllell yng Nghaergybi dros yr penwythnos Gwyl y Banc.

Roedd y dioddefwr yn mynd at ei fan Vauxhall Astra, a oedd wedi parcio ger y hen doiledau cyhoeddus ar Ffordd Traeth Penrhos ar nos Sul, pan ddaeth dyn ato o’r tu ôl a’i drywanu.

Roedd dyn wedi cyrraedd Ysbyty Penrhos Stanley ar ôl cael ei drywanu gerllaw. Aethpwyd â’r dioddefwr wedyn i Ysbyty Gwynedd ym Mangor.

Dywedodd PC Debbie Moore o CID Llangefni: ”Rydym yn apelio am unrhyw dystion a sylwodd ar unrhyw beth amheus yn ardal yr hen doiledau cyhoeddus ar Ffordd Traeth Penrhos neu’r ardal gyfagos rhwng 8yh ac 8.45yh ar ddydd Sul.”

”Rydym yn awyddus iawn i adnabod Ford Fiesta coch a ddefnyddiwyd gan yr un o dan amheuaeth a’i ddau gyd-droseddwr yn dilyn yr ymosodiad.”

Ychwanegodd DCI Brian Kearney: ”Mae Gogledd Orllewin Cymru yn parhau’n un o’r rhannau diogelaf yn y DU. Buaswn yn apelio ar ein cymuned leol i ddod ymlaen yn hyderus gydag unrhyw wybodaeth ar bwy yw’r ymosodwyr.”

”Tra mae digwyddiadau fel hyn yn brin, mae trywanu rhywun mewn ymosodiad heb reswm yn weithred lwfr. Gallwn ond datrys troseddau gyda chyllyll gyda chymorth llawn ein cymuned.”

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am y ymosodiad, cysylltwch â PC Debbie Moore yn CID Llangefni ar 101 gan ddyfynnu cyfeirnod W121624. Fel arall, ffoniwch Taclo’r Tacla’n ddienw ar 0800 555 111.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice