Ymchwiliad llofruddiaeth wedi ymosodiad ‘gwael’ yng Nghaergybi

Geograph (Terry Robinson)

Mae ymchwiliad llofruddiaeth wedi cychwyn yn dilyn marwolaeth dyn 58 oed.

Bu farw’r dyn lleol yn yr ysbyty yn dilyn ”ymosodiad gwael” yng nghanol tref Caergybi fore Mawrth (17 Tachwedd).

Yn ôl ditectifs, digwyddodd yr ymosodiad yn ardal Stryd Thomas a Mount Pleasant rhwng 10yb a 11yb.

Cerddodd y dioddefwr i lawr Stryd Thomas heibio’r Gofadail i gartref ei bartner ger Heol Holborn.

Cafodd y dyn ei gludo gan ambiwlans i Ysbyty Gwynedd ym Mangor a’i drosglwyddo yn ddiweddarach y noson honno i uned trawma arbenigol yn Ysbyty Athrofaol Brenhinol Stoke. Bu farw nos Iau gyda’i deulu wrth ei ymyl.

Roedd y dioddefwr yn adnabyddus yn ardal Caergybi.

Mae’r heddlu wedi agor ystafell ddigwyddiad yng ngorsaf heddlu Llangefni fel rhan o’r ymchwiliad.

Mae swyddogion hefyd yn apelio am unrhyw un a welodd yr ymosodiad neu a welodd ddyn ”yn ansefydlog ar ei draed” rhwng Heol Holborn, Ffordd Victoria a Stryd Thomas rhwng 10 ac 11yb ar y bore.

Dwyeddod DCI Brian Kearney o Heddlu Gogledd Cymru: ”Un o’r llefydd mwyaf diogel yn y DU yw Ynys Môn, diolch i’r gefnogaeth a dderbyniwn gan y gymuned mewn ymchwiliadau i droseddau difrifol.”

”Hoffwn ategu, os oes gennych unrhyw wybodaeth cysylltwch â ni i’n cynorthwyo. Rydym yn ddiolchgar iawn i’r bobl sydd eisoes wedi dod ymlaen i’n cynorthwyo gyda’r ymchwiliad.”

Mae’r teulu dyn yn cael cefnogaeth gan swyddogion cyswllt arbenigol ac wedi gofyn am breifatrwydd.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am yr ymosodiad angheuol, cysylltwch â’r ystafell ddigwyddiadau yn Llangefni ar 101, gan ddyfynnu rhif cyfeirnod Y168927, neu Taclo’r Taclau yn ddienw ar 0800 555 111.

Fel arall, cysylltwch â’r sgwrs we fyw ar wefan Heddlu Gogledd Cymru.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice