Wythnos amnest cyllell yn cychwyn

Mae heddlu wedi lawnsio wythnos amnest cyllell yn y Gogledd Orllewin.

Bydd yr heddlu yn cymryd rhan yn Ymgyrch Sceptre, lle bydd pobl yn gallu ildio eu cyllyll mewn modd diogel mewn biniau arbennig yng ngorsafoedd heddlu Bangor, Caernarfon a Chaergybi.

Fel rhan o’r ymgyrch, sy’n cael ei gefnogi gan y Swyddfa Gartref, bydd tai trwyddedig yn derbyn ffyn datgelu cyllyll wedi ariannu gan Arfon Jones, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.

Mi fydd y ffyn yn cael eu dosbarthu i tafarndai a chlybiau yng ngogledd Gwynedd – gan gynnwys Academi, Castle, Cube a Tafarn y Waterloo ym Mangor a Copa yng Nghaernarfon.

Dwyeddod Arfon Jones: ”Mae’r cynnydd mewn ystadegau trosedd treisgar yn un sy’n digwydd ar draws y DU ac mae’n bwysig cofio fod Gogledd Cymru yn un o’r llefydd mwyaf diogel i fyw a gweithio ynddo.”

“Ffactor bwysig arall i’w gofio yw fod newidiadau wedi bod yn y ffordd mae rhai troseddau yn cael eu cofnodi, gan gynnwys trosedd treisgar ac felly mae hyn wedi cael effaith ar yr ystadegau.”

”Fodd bynnag, mae’n holl bwysig ein bod yn taclo’r broblem a dwi’n gwybod fod hyn yn flaenoriaeth i Heddlu Gogledd Cymru.”

”Mae’r neges yn glir. Mae cyllyll yn beryglus. Gallant anafu a hyd yn oed lladd pobl. Dwi’n erfyn ar bobl i gefnogi’r ymgyrch yma a riportio unrhyw bryderon sydd ganddynt i swyddogion.”

Yn ôl Heddlu Gogledd Cymru, ers Gorffennaf 2017, mae 1,691 o gyllyll wedi cael eu hildio ar draws y rhanbarth.

Meddai’r Ditectif Arolygydd Dros Dro, Tecwyn Green, sy’n cydlynu’r ymgyrch ar ran Heddlu Gogledd Cymru: ”Mae cyllyll yn beryglus ac nid oes lle iddynt ar strydoedd Gogledd Cymru. Tydi cario cyllell ddim yn eich cadw’n ddiogel. Rydych yn peryglu eich hun drwy gario cyllell ac rydych yn fwy tebygol o frifo mewn digwyddiad treisgar.”

”Mae cario cyllell yn gwbl annerbyniol. Rydym yn gobeithio, drwy gyflwyno’r ffyn yma, y byddant nid yn unig yn atal pobl rhag cario cyllell, ond byddent hefyd yn tawelu meddwl pobl sydd yn mynd allan i fwynhau.”

”Rydym eisiau sicrhau fod cymunedau’n ddiogel felly rydym yn falch o fod yn cymryd rhan yn yr amnest lle gall pobl ildio arfau heb gael eu herlyn.”

Yn ystod yr wythnos, bydd swyddogion cymunedol hefyd yn mynychu’r ysgolion cynradd ac uwchradd er mwyn rhoi cyflwyniad ar drosedd cyllyll fel rhan o raglen cynllun genedlaethol.

Gall defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol ddilyn yr ymgyrch drwy ddefnyddio’r hashnod #StopioTroseddauCyllell

Ychwanegodd y Ditectif Arolygydd Dros Dro Green: ”Byddwn yn ymdrin yn gadarn ag unrhyw un sy’n cael eu dal gyda chyllell neu eitem â llafn yn eu meddiant ar y stryd. Rwy’n annog pobl i gymryd y cyfle hwn i gael gwared ar arfau anghyfreithlon.”

”Rydym yn ddiolchgar o gefnogaeth yr eiddo trwyddedig, y gymuned a’n partneriaid gyda’r ymgyrch hwn. Gyda’n gilydd gallwn barhau i weithio er mwyn cael gwared ar gyllyll ac arfau peryglus a dod a’r rhai sy’n gyfrifol am gario cyllyll a’u defnyddio o flaen eu gwell.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice