Troseddwyr yn targedu siop elusen ym Mangor

Heddlu Gogledd Cymru

Mae’r heddlu ym Mangor wedi condemnio ”lladron di-galon” yn dilyn byrgleriaeth mewn siop elusen yn y ddinas.

Rhyw dro rhwng 6yh ar nos Iau (4 Hydref) ac 8yb ar bore Gwener (5 Hydref) gwnaeth troseddwyr dorri i mewn i’r siop Cancer Research ar y Stryd Fawr ar ôl cicio’r drws cefn.

Gwnaeth y troseddwyr gnocio camera diogelwch i lawr cyn agor y til ond ni chadwyd arian. Gwnaethant wedyn adael y siop yn waglaw.

Dywedodd PC Lisa Thomas: ”Rwyf wedi fy ffieiddio fod rhywun wedi gallu iselhau eu hunain i ladrata o siop elusen. Rydym yn ymroddedig i wneud popeth a allwn i fynd ar ôl y rhai hynny sy’n gyfrifol.”

”Tra mae ein hymholiadau’n parhau i adnabod y rhai hynny sy’n gyfrifol, buaswn yn annog unrhyw un a all fod â gwybodaeth neu unrhyw un a all fod wedi gweld ymddygiad amheus yn yr ardal i ddod ymlaen a chysylltu â ni cyn gynted â phosibl.”

Os oes gennych unrhyw wybodaeth, cysylltwch â gorsaf heddlu Bangor ar 101, gan ddyfynnu rhif cyfeirnod W141798.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice