Sgam Amazon: trigolion yn colli miloedd o bunnoedd

Mae dau berson o Ynys Môn wedi colli miloedd o bunnoedd mewn sgam ffôn.

Mae’r heddlu’n rhybuddio trigolion i fod yn ymwybodol yn dilyn cynydd diweddar mewn adroddiadau am weithgarwch twyllodrus yn lleol.

Mae dau achos wedi addrod dros y penwythnos lle collodd y dioddefwyr £7,500 a £10,000.

Gwnaeth sgamiau sy’n debyg i hyn ostwng yn sylweddol yn ystod y cyfyngiadau symud. Ond gyda mwy o ganolfannau galwadau yn ail-agor, mae’r nifer o adroddiadau am sgamiau’n cynyddu eto.

Yn ôl ditectifs, mae twyllwr wedi bod yn targedu preswylwyr oedrannus drwy eu ffonio nhw gan honni eu bod o Amazon.

Maent yn perswadio’r dioddefwyr i ganiatáu mynediad o bell at eu cyfrifiadur.  Mae’r twyllwr yna’n cael mynediad at gyfrif banc y dioddefwr ac yn tynnu swm sylweddol o arian.

Dwyeddod DC Rachel Roberts, swyddog diogelu rhag camddefnyddio ariannol o Heddlu Gogledd Cymru: ”Yn anffodus, mae adroddiadau am alwadau ffôn twyllodrus wedi dechrau cynyddu yn yr ardal. Credwn fod aelodau oedrannus o’r gymuned yn fwy bregus i gael eu dal gan y tactegau hyn.”

”Os oes gennych gymydog, aelod o’r teulu neu ffrind oedrannus, rhannwch y neges os ydych yn derbyn galwad ffôn annisgwyl, neu gyfathrebiad arall, dylech oedi i ystyried a yw’r alwad hon yn ddilys.”

”Ni fyddai cwmnïau fel Amazon yn eich ffonio’n annisgwyl a gwneud ceisiadau na ofynnwyd amdanynt am fynediad o bell i’ch cyfrifiadur.”

”Os yw hyn yn digwydd i chi, rhowch y ffôn a cysylltwch â’r cwmni’n ôl ar rif ffôn uniongyrchol hysbys.”

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am gweithgaredd sgamio, cysylltwch â Action Fraud ar 0300 123 20 40 neu drwy eu gwefan.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice