Rhyng-Gemau 2019: Tîm Môn yn cyhoeddi carfan merched

Mae tîm pêl-droed menywod Ynys Môn wedi cyhoeddi carfan dros dro o 21 o chwaraewyr ar gyfer twrnamaint Rhyng-Gemau’r Ynysoedd fis nesaf.

Y golwr rhyngwladol Cymru, Nicky Davies o Sheffield United, sydd yn arwain y garfan dros dro, ar ôl cystadlu dros Môn am y tro cyntaf yng Ngemau Rhyngwladol Ynysoedd 2003, gyda 15 o’r 21 wedi cystadlu yn y gemau yn flaenorol.

Mae maint y garfan yn cynrychioli’r cynnydd sylweddol a wnaed mewn pêl-droed merched ar yr ynys dros y blynyddoedd wrth i’r rheolwr Karen Williams, a fu’n cystadlu yn y gemau yn ôl yn 2001 a 2003, gael cur pen ar ei dwylo gan dorri’r garfan i lawr i 18 o chwaraewyr – yn bell iawn o’r dyddiau chydig o blynyddoedd yn ôl lle nad oedd Menywod Ynys Môn yn cystadlu ym mhêl-droed Gemau’r Ynysoedd am gyfnod hir rhwng 2003 a 2015.

Bydd y garfan olaf o 18 o chwaraewyr yn cael eu cyhoeddi dros yr wythnosau nesaf, felly bydd y chwaraewyr mor awyddus â phosibl i greu argraff ar y staff rheoli i gadarnhau eu lle yn y garfan.

Mi fydd Menywod Môn yn chwarae gêm cyntaf yn grŵp A yn erbyn Ynysoedd y Gorllewin (Yr Alban) ddydd Sul 16 Mehefin yn y Stadiwm Newydd yng Nghaergybi (1.30 cic gyntaf).

Dywedodd Karen Williams, rheolwr Menywod Ynys Môn: ”Mae wedi bod yn siwrnai go iawn a byddwn wrth fy modd yn gallu mynd â phob chwaraewr gyda mi i’r twrnamaint, oherwydd maen nhw i gyd wedi gweithio mor galed ac wedi rhoi eu cyfan, ond bu’n rhaid i mi wneud penderfyniadau anodd ac mae yn dal i fod yn fwy i ddod.”

”Fe wnaethon ni ddechrau’r antur hon yr haf diwethaf, gan ddod ynghyd am y tro cyntaf yn Amlwch fis Gorffennaf diwethaf ac mae’r ymrwymiad a’r awydd gan bob chwaraewr ers hynny wedi bod yn rhagorol ac rwy’n hyderus y bydd pwy bynnag sy’n cael ei ddewis ar gyfer y garfan derfynol ymhen ychydig wythnosau, byddwn mewn sefyllfa dda i lwyddo pan fydd y gweithredu go iawn yn dechrau ym mis Mehefin.”

”Fel tîm rydym yn parhau i siarad am yr anrhydedd y byddai’n ei olygu i gynrychioli Ynys Môn ar yr ynys yr haf hwn – ni ein hunain ac y dynion fydd y timau pêl-droed cyntaf erioed i’w wneud ar y lefel hon – ac ni allwn aros i mynd yn awr.”

”Edrychaf ymlaen at barhau i weithio gyda’r grŵp gwych hwn o chwaraewyr dros yr wythnosau nesaf, cyn gwneud rhai penderfyniadau anodd wrth i ni gyhoeddi ein carfan olaf o 18.”

Carfan dros dro Menywod Ynys Môn: Nicky Davies (Sheffield United), Ceri Pritchard (Tref Amlwch), Carol Lewis (Tref Amlwch), Laura Eynon (Tref Amlwch), Paige Williams (Tref Amlwch), Sara Furlong (Tref Amlwch), Beth Jones (Tref Caernarfon), Emma Roberts (Met Caerdydd), Catrin Thomas (Tref Amlwch), Jordanne Greenough (Llandudno), Cerys Gadd (Tref Amlwch), Charlotte Gill (Guiseley Vixens), Ffion Owen (Tref Caernarfon), Ceri Slaney (Tref Caernarfon), Angharad Evans (Bethesda), Anna Roberts (Prifysgol Caerloyw), Shannon Thomas (Tref Amlwch), Catrin Thomas (Bethel), Erin Maloney (Bethel), Lexi Crawley (Tref Amlwch), Ceri Lois (Bethesda).

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice