Rhybudd yn erbyn sgam Treth Cyngor yng Ngwynedd

Mae swyddogion Safonau Masnach yng Ngwynedd wedi rhybuddio yn erbyn sgam treth cyngor newydd sy’n ceisio twyllo pobl allan o gannoedd o bunnoedd.

Yn ôl Cyngor Gwynedd, gofynnir i drigolion fod yn wyliadwrus gan ei bod yn amlwg bod twyllwyr yn defnyddio ad-daliad treth cyngor fel ffordd newydd o dwyllo perchnogion tai er mwyn dwyn arian oddi arnynt.

Maent yn ffonio dioddefwyr gan roi gwybod iddynt eu bod wedi cael eu rhoi yn y band treth cyngor anghywir ers nifer o flynyddoedd. Maent yn twyllo’r person diarwybod i feddwl bod ad-daliad yn ddyledus iddynt, sy’n werth miloedd o bunnoedd.

Unwaith y bydd person wedi cael ei dwyllo, maent yn datgan bod angen talu “ffi weinyddu” er mwyn cael eu dwylo ar yr arian. Mae’r swm yma’n amrywio rhwng £60 a £350, ond unwaith y bydd y dioddefwr yn gwneud y taliad bydd pob cyswllt yn dod i ben.

Yna maent yn canfod na allant bellach gysylltu â’r person wnaeth eu ffonio, a phan fyddant yn holi’u cyngor lleol maent yn darganfod eu bod wedi cael eu twyllo.

Dywedodd John Eden Jones, swyddog masnachu teg Cyngor Gwynedd: ”Mae twyllwyr yn gweithio’n ddi-baid a diflino i ddod o hyd i ffyrdd newydd o ddarbwyllo pobl i roi eu harian iddynt.”

”Mae’r troseddwyr hyn yn gwneud sawl galwad a byddant yn hynod argyhoeddiadol ac yn rhoi esgus da i’r unigolyn wneud taliad ar unwaith.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Gareth Griffith, aelod cabinet y cyngor sy’n arwain ar faterion yr amgylchedd: ”Cynghorir preswylwyr i beidio byth â dosbarthu manylion eu cerdyn neu gyfrif banc.”

”Hefyd, ni fydd unrhyw gyngor yn ffonio’n ddirybudd i drafod cyfradd treth cyngor ac ni fydd unrhyw sefydliad cyfreithlon yn gofyn i chi dalu ffi ymlaen llaw.”

”Diolch i’n tîm Safonau Masnach am godi ymwybyddiaeth am y sgam newydd hwn, gan barhau i wneud eu gwaith gwerthfawr o amddiffyn pobl Gwynedd rhag sgamiau fel hyn.”Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice