Rhybudd troseddau cerbydau yng Nghaergybi

Mae gyrwyr ar Ynys Môn yn cael eu rhybuddio i fod yn wyliadwrus dros gyfnod y Nadolig, ac i ddiogelu eu cerbydau a symud unrhyw beth o werth all ddenu lladron.

Daw’r cyngor ar ôl i 4 cerbyd gael eu targedu yn ardal Caergybi yn y fis diwethaf. Mae dyn 30 oed wedi cael ei arestio mewn cysylltiad â digwyddiadau yn y dref ac mae o ar hyn o bryd yn y ddalfa.

Mae Rhingyll Kenny Temple Morris yn annog aelodau’r cyhoedd i sicrhau eu bod nhw’n diogelu eu cerbydau cyn eu gadael.

Dwyeddod Rhingyll Morris: ”Mae’r rhan fwyaf o ladradau yn rhai ar y pryd ac rwyf yn annog perchnogion ceir i gymryd rhyw eiliad neu ddwy i sicrhau nad oes yna eitemau nac arian parod i’w gweld yn eu ceir a bod y car wedi’i gloi yn iawn.”

”Mae’r Nadolig yn gyfnod hawdd i ladron gan fod yna gymaint o eitemau yn cael eu gadael o fewn cyrraedd iddynt. Mae lladrad o gerbydau yn broblem ers cyfnod maith a bydd yn parhau felly nes bydd perchnogion cerbydau yn cymryd cyfrifoldeb personol am eu heiddo.”

”Rydym wedi ymrwymo i atal trosedd sy’n golygu llai o ddioddefwyr.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice