Rhybudd newydd yn erbyn gyrru dan ddylanwad

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cyhoeddi rhybudd arall yn erbyn gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau.

Mae’n dilyn nifer o arestiadau yn y Gogledd Orllewin yr wythnos hon.

Cafodd dynes 59 oed ei harestio ym Mhwllheli bore dydd Iau (31 Hydref) ar ôl methu prawf anadl ar ochr y ffordd.

Roedd swyddogion wedi derbyn gwybodaeth ei bod o bosib yn gyrru dan ddylanwad alcohol felly aethant i chwilio amdani. Cafodd ei chyhuddo ac mi fydd yn ymddangos o flaen Llys Ynadon Caernarfon ar dydd Iau 14 Tachwedd.

Hefyd, fe arestiwyd dyn 30 oed ar yr A55 ger Llangefni ar nos Iau ar ôl i swyddogion ei weld yn goryrru. Fe fethodd y prawf anadl ar ochr y ffordd a chafodd ei gyhuddo i ymddangos o flaen Llys Ynadon Caernarfon ar dydd Llun 18 Tachwedd.

Cafodd arestiadau eraill eu gwneud yn ystod yr wythnos ym Mangor, Caernarfon, Porthmadog a Trawsfynydd.

Meddai’r Rhingyll Dros Dro, Darren Newby o’r Uned Plismona Ffyrdd: ”Er gwaethaf rhybuddion yn ymwneud â pheryglon yfed a gyrru mae pobl yn parhau i beryglu eu bywydau a bywydau eraill drwy yrru o dan ddylanwad alcohol a chyffuriau.”

“Mae ein hymgyrch yn erbyn yfed a gyrru a gyrru ar gyffuriau dros gyfnod y Nadolig ar fin dechrau a byddwn yn parhau yn ein hymdrechion i newid ymddygiad gyrwyr er mwyn gwneud ein ffyrdd yn fwy diogel. Rydym yn gweithredu wrth dderbyn gwybodaeth.”

“Rhaid i bobl sylweddoli beth yw canlyniadau eu gweithredoedd. Gall y canlyniadau gael effaith ddifrifol ar eich bywyd personol, cymdeithasol, ariannol a’ch cyfle i gael gwaith.”

”Mae yfed a gyrru neu yrru ar gyffuriau nid yn unig yn drosedd ond hefyd yn hollol annerbyniol ac yn peryglu bywydau. Byddwn yn parhau i dargedu’r rheini sy’n torri’r gyfraith fel rhan o’n plismona dyddiol. Gwrandewch ar y rhybudd.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice