Rhybudd heddlu ar ôl twyll petrol yn Y Fali

Mae’r heddlu wedi rhybuddio perchnogion a gweithwyr mewn gorsafoedd petrol yn dilyn troseddau twyll yn Y Fali.

Targedwyd gorsaf betrol ar Ffordd Llundain dros y penwythnos a chredir bod yr un peth wedi digwydd yn ddiweddar mewn gorsaf yn ardal Wrecsam.

Yn ôl ditectifs, mae’r troseddwyr yn honni eu bod yn rheolwyr ardal i ryddfreintiau, ac maent yn argyhoeddi gweithwyr i anfon pum allbrint o fesurwyr pympiau at y rheolwyr drwy rif ffôn symudol.

Mae’r troseddwyr yna’n gofyn am fanylion o’r stoc, a gofyn i’r stoc gael ei drosglwyddo i ganghennau eraill. Mae’r galwyr yna’n defnyddio cwmnïau tacsi lleol i gludo’r stoc.

Dywedodd Ian Roberts, y Rhingyll Cymorth Ardal ym Ynys Môn: ”Mae hon yn amlwg yn sgiâm sydd wedi’i threfnu’n dda a wnaeth dargedu busnes lleol. Yn ariannol, mae’r golled yn sylweddol i’r dioddefwr ac rydym yn annog manwerthwyr eraill i fod yn ymwybodol am unrhyw alwadau amheus.”

”Buaswn i’n annog staff gorsafoedd petrol i herio unrhyw alwadau amheus, ac os oes angen i ffonio cynrychiolwyr yn ôl ar rifau ffôn awdurdodedig. Os yw unigolion yn dod i’r gorsafoedd heddlu ac yn honni eu bod yn rheolwyr, dylid gofyn am brawf adnabod.”

”Yn ogystal, dylai cwmnïau tacsi a chludwyr fod yn ymwybodol os derbynnir cais i gludo nwyddau o orsafoedd petrol.”

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am y twyll, cysylltwch â Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice