Rhybudd: cadwch oddi wrth pyllau chwareli

Heddlu Gogledd Cymru

Mae’r heddlu a swyddogion y cyngor yn rhybuddio’r cyhoedd yn erbyn nofio mewn pyllau chwareli.

Daw’r rhybudd yn dilyn digwyddiadau diweddar yn Nantlle a Llanberis wrth i bobl dresmasu a neidio oddi ar y clogwyni i mewn i’r dŵr er gwaetha’r anogaeth i bobl aros yn lleol ac ond i fynd allan am resymau hanfodol yn ystod y pandemig COVID-19.

Meddai’r uwcharolygydd Richie Green o Heddlu Gogledd Cymru: ”Dros y blynyddoedd diweddar bu sawl trychineb yn yr ardal yn dilyn pobl yn mynd i drafferthion ar ôl mynd i mewn i byllau mewn chwareli.”

”Mae’r dŵr yn arbennig o oer ac mae’r pyllau yn llawn peryglon cudd sy’n gallu achosi perygl difrifol. Mae’n demtasiwn i neidio i mewn i bwll neu lyn agosaf ar ddiwrnod poeth neu i nofio yn nyfroedd hen chwarel, mae’r pyllau yn ddwfn iawn – hyd at 60 metr o ddyfnder – a gall dod allan fod yn anodd oherwydd yn ochrau serth.”

”Yn ogystal â’r peryglon sy’n gysylltiedig â nofio mewn llefydd anghysbell, mae neidio o greigiau hefyd yn rhoi pobl mewn perygl. Mae nofio mewn chwareli gwag yn beryglus iawn ac rwyf yn ymbilio ar blant a phobl ifanc ac unrhyw un arall i gadw draw.”

Mae Cyngor Gwynedd hefyd yn annog aelodau’r cyhoedd i beidio â rhoi eu hunain ac eraill mewn perygl diangen wrth dorri i mewn i safle Glyn Rhonwy yn Llanberis.

Mae’r cyngor yn galw ar bobl i beidio cael eu temtio i dresmasu er mwyn nofio mewn pyllau dŵr chwarelyddol neu ddringo a mynd i mewn i gyn-gyfleuster storio bomiau.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas: ”Mae unrhyw un sy’n anwybyddu’r nifer o arwyddion a osodwyd ar y safle yn rhoi eu hunain mewn peryg diangen.”

”Mae’r pyllau chwarel sydd wedi eu defnyddio gan dresmaswyr i nofio ynddynt yn cynnwys nifer o beryglon allai arwain at anafiadau difrifol, neu waeth – yn cynnwys malurion tanddwr a darnau llechi miniog.”

”Dylid cofio hefyd bod tymheredd y dŵr yn y pyllau yn beryglus o oer, hyd yn oed yn ystod cyfnodau hir o dywydd poeth.”

”Yn y gorffennol rydym wedi dod a’r mater i sylw Heddlu Gogledd Cymru a byddwn yn annog unrhyw un sy’n gweld pobl yn tresmasu ar y safle i gysylltu gyda’r heddlu yn syth drwy ffonio 101, neu 999 os bydd rhywun mewn perygl.”

”Mae ein neges i’r cyhoedd yn syml – cadwch allan o’r safle peryglus hwn. Rydym hefyd yn apelio i rieni i sicrhau fod  eu plant yn ymwybodol o’r peryglon o dresmasu ar gyn-safleoedd diwydiannol ac i osgoi nofio mewn unrhyw byllau neu lynnoedd all fod â pheryglon cudd megis cerrynt tanddwr neu ddŵr tyfn dirybudd.”

Mae’r cyhoedd hefyd yn cael eu hatgoffa bod chwareli yn eiddo preifat a bod unrhyw un sy’n nofio neu yn dringo’r creigiau yn tresmasu.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice