Pwllheli: gorchymyn gwasgaru i daclo ymddygiad treisgar

Heddlu Gogledd Cymru

Bydd gorchymyn gwasgaru i daclo ymddygiad treisgar gan bobl ifanc ym Mhwllheli.

Mae’r heddlu wedi cyhoeddi’r mesur am 48 awr yn dilyn nifer o ddigwyddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y dref.

Fe fydd y gorchymyn yn dod i rym am 2yp brynhawn Gwener (27 Tachwedd) ac yn parhau tan 2yp brynhawn Sul (29 Tachwedd)

Bydd yn rhaid i unrhyw un sy’n cael gorchymyn i adael yr ardal benodol gan heddwas wneud hynny ac fe fydd dychwelyd i’r ardal yn gallu arwain at arestio unigolion.

Bydd Heddlu Gogledd Cymru hefyd yn cynyddu patrolau yn yr ardal trwy gydol y penwythnos.

Mae swyddogion hefyd yn gofyn i rieni wybod ble mae eu plant yn y nosweithiau ac ar benwythnosau.

Dywedodd yr Arolygydd Rhanbarthol Lisa Jones: ”Rydym wedi ymrwymo i sicrhau nad yw gweithredoedd lleiafrif afreolus yn effeithio ar ein cymuned, ac ni fyddwn yn goddef ymddygiad sy’n dod â thrallod i’n preswylwyr.”

”Mae hwn yn un o nifer o fesurau sydd ar gael inni, a bydd ein swyddogion yn patrolio yn yr ardal trwy gydol y cyfnod gwasgaru. Hoffwn ddiolch i’r gymuned leol am eich cefnogaeth barhaus.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice