Pum mlynedd arall: MônFM yn ymestyn eu trwydded darlledu

 

Mae MônFM wedi cael estyniad i’w trwydded darlledu radio cymunedol i Ynys Môn a Gogledd Orllewin Cymru.

Bydd yr orsaf ddwyieithog yn parhau i ddarlledu ar 102.5 FM am bum mlynedd arall, tan fis Gorffennaf 2024, yn dilyn cais i’r rheoleiddiwr cyfathrebu, OFCOM.

Yn ôl yr orsaf, bydd hyn yn golygu y gall MônFM sydd wedi bod yn tyfu mewn poblogrwydd bellach symud ymlaen gyda’i gynllun busnes i wella’r gwasanaeth.


Mae MônFM yn darlledu rhaglenni lleol, gan gynnwys cerddoriaeth, sgwrs, newyddion a chwaraeon, o’r stiwdios yn Llangefni. Mae’r orsaf hefyd ar gael ar-lein drwy ap ffôn symudol a’r wefan – monfm.co.uk.

Ffurfiwyd grŵp Radio Cymunedol MônFM ym mis Chwefror 2011 a fe gychwynnodd ar Ddydd Gŵyl Dewi 2012 gyda darllediad prawf ‘RSL’.

Ym mis Gorffennaf 2014, dechreuodd darlledu amser-llawn ar FM o drosglwyddydd yng Ngwalchmai. Erbyn hyn, mae’r orsaf wedi datblygu i fod ”yr orsaf leol” ar gyfer yr Ynys a’r rhanbarth.

Dyweddod Tony Wyn Jones, cadeirydd dros dro MônFM: ”Mae pobl leol, busnesau ac ymwelwyr yn gwrando arni – mae hefyd yn gyswllt defnyddiol i bobl sydd i ffwrdd ar wyliau, neu i bobl ifanc sydd wedi symud oddi cartref i’r brifysgol ac eisiau cadw mewn cysylltiad â’r hyn sy’n digwydd yn eu hardal.”

”Mae’r tîm o wirfoddolwyr ffyddlon – rhwng 9 a 74 oed – yn parhau i frwydro yn erbyn y gwaethaf o dywydd rhewllyd y gaeaf a’r hafoedd poeth i gyrraedd y stiwdio rhwng 6yb a 10.30yh i gynnal gwasanaeth radio lleol gwerthfawr gyda sioeau brecwast o 7yb tan 10yb yn yr wythnos, ynghyd â sioeau cylchgrawn poblogaidd yn ystod y dydd a rhaglenni ‘Drivetime’.”

Mae MônFM hefyd yn darlledu’n fyw o ddigwyddiadau mawr fel Sioe Môn, Diwrnod Bad Achub Moelfre, PhilFest a Gŵyl Cefni ymysg eraill.

Derbyniodd yr orsaf ddau enwebiad yng Ngwobrau Radio Cymunedol 2018 ar gyfer rhaglenni arbennig o Eisteddfod Genedlaethol 2017 ym Modedern a Focus Wales 2018 yn Wrecsam.

Mae’r orsaf wedi buddsoddi mewn fan ddarlledu allanol yn ddiweddar ac mae’n edrych i ehangu presenoldeb mewn digwyddiadau lleol a hefyd i weithio gyda gwasanaethau cyhoeddus a busnesau i sicrhau gwelliannau cymdeithasol ac economaidd positif i’r ardal.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae MônFM wedi cryfhau ei ymrwymiad i newyddion a chwaraeon lleol – gyda bwletinau ‘MônFM Update’ yn y prynhawn, gwasanaeth newyddion ar-lein ac adolygiad arbennig, ‘The North West This Week’, ar nos Wener.

Mae’r orsaf hefyd yn cynhyrchu rhaglenni materion cyfoes arbennig ac yr unig sioe chwaraeon benodol yng Ngogledd Orllewin Cymru, ‘Chwaraeon MônFM’, ar brynhawn Sadwrn. Yn ogystal, mae’n darlledu bwletinau newyddion cenedlaethol o Sky News Radio bob awr.

Mae yna hefyd gyfweliadau rheolaidd gyda pobl leol ynghylch a digwyddiadau, ymgyrchoedd neu hyd yn oed materion polisi sylweddol a hefyd swyddogion a gwleidyddion y cyngor a gweinidogion y llywodraeth a mae MônFM hefyd yn rhoi sylw i etholiadau.


Ychwanegodd Tony Wyn Jones: ”Mae’r pwyllgor wedi gweithio’n galed iawn i baratoi’r cais am estyniad i OFCOM, ac rydym wrth ein bodd gyda’r newyddion ardderchog.”

”Rydym yn parhau i fod yn ddyledus i’n holl wirfoddolwyr sy’n parhau i fod yn frwdfrydig, ac yn ymrwymo roi’r peth mwyaf gwerthfawr yn y byd – eu hamser.”

‘Rydym hefyd yn ddiolchgar i’n cynulleidfa gynyddol sy’n gwrando’n rheolaidd ac yn mwynhau’r ystod eang o gerddoriaeth a newyddion a chwaraeon lleol.”

‘Rydym yn edrych ymlaen at fynd â MônFM i’r lefel nesaf o ragoriaeth mewn darlledu lleol.”

”Arwyddair yr orsaf yw ‘i helpu eraill i helpu eu hunain’ ac mae’n cyflawni hyn trwy weithio gydag elusennau a sefydliadau cymunedol lleol i hysbysebu a hyrwyddo digwyddiadau a fydd o fudd i’r gymuned.”

”Mae MônFM yn ymdrechu’n galed i roi llais a llwyfan i gymunedau a rhoi amser i drafod a dadlau materion na fyddent fel arall yn cael unrhyw amser darlledu ar orsafoedd masnachol.”

Os hoffech chi hysbysebu neu hyrwyddo eich digwyddiad cymunedol neu eich busnes, neu os ydych chi am ddatblygu’ch gyrfa yn y cyfryngau neu mewn radio, neu os oes gennych amser i wirfoddoli a rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned, cysylltwch â’r stiwdios yn Llangefni ar 01248 722 224 neu [email protected]

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice