Porthladd Caergybi: galw am fwy o gymorth i cwmnïau fferi

Mae galw ar Lywodraeth y DU i ddarparu cwmnïau fferi Caergybi â chymorth ychwanegol yn ystod y cyfnod pandemig coronafeirws.

Yn ôl Cyngor Ynys Môn, mae effaith ar weithredoedd dydd i ddydd gweithredwyr fferi Porthladd Caergybi – Stena Line ac Irish Ferries – wedi bod yn sylweddol.

Mae’r ddau gwmni eisoes wedi gorfod cwtogi gwasanaethau ond maent yn parhau i fod wedi ymrwymo i gynnal y gwaith o gludo nwyddau hanfodol.

Ond mae angen mwy o gymorth ariannol arnynt er mwyn gallu pontio’r bwlch rhwng y gostyngiad mewn incwm a chostau cynnal gwasanaeth trafnidiaeth rhyngwladol strategol a llwybr ar gyfer nwyddau rhwng Dulyn a Chaergybi.

Mae arweinydd y cyngor, Llinos Medi, wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth, Grant Shapps, ac Ysgrifennydd Cymru, Simon Hart, er mwyn amlygu ei phryderon.

Mewn llythyr, dyweddod Ms Medi: ”Fe fyddwch yn gwbl ymwybodol o raddfa’r argyfwng Covid-19 a’r ffordd y mae wedi effeithio ar bob sector busnes a diwydiant.”

”Wrth gydnabod y mesurau cefnogaeth brys a gyhoeddwyd dros yr wythnosau diwethaf gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, rydym yn bryderus nad yw anghenion porthladd Caergybi yn cael eu bodloni.”

Mae’r arwienydd hefyd wedi gofyn i Mr Shapps roi ‘ystyriaeth frys’ i’r mater hwn ac mae’n gobeithio y gellir ‘cytuno ar ddull cefnogi’ yn fuan er mwyn gallu cynorthwyo Porthladd Caergybi yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

Mae Llywodraeth Iwerddon eisoes wedi darparu mesurau cymorth ariannol dros dro ar gyfer eu cysylltiadau morwrol strategol.

Ychwanegodd llefarydd ar ran y cyngor: ”Fel ail borthladd rowlio mlaen / rowlio i ffwrdd mwyaf y DU, ni ellir amcangyfrif yn rhy uchel bwysigrwydd Porthladd Caergybi i Gymru a gweddill y DU; gyda dros filiwn o symudiadau cerbyd bob blwyddyn.”

”Mae Porthladd Caergybi hefyd yn cynnal dros 400 o swyddi a channoedd mwy na hynny drwy’r gadwyn gyflenwi.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice