Nwyddau ffug: erlyn gwerthwr cist car

Cyngor Ynys Môn

Mae dynes wedi pledio’n euog i werthu dillad a cholur ffug mewn arwerthiant cist car ym Mona.

Yn dilyn ymweliad arferol gan swyddogion Safonau Masnach ym mis Rhagfyr y llynedd, gwelwyd fod Bethan Evans yn gwerthu amrywiaeth o ddillad wedi eu brandio yn cynnwys North Face, Adidas, Calvin Klein ac Emporio Armani.

Gwelwyd hefyd ei bod yn gwerthu colur megis MAC, Kylie a phaledau colur Naked Urban Decay. Daethpwyd ar draws llawer iawn o bersawr hefyd, yn cynnwys Gucci Bamboo, Holiday Edition Kylie ac Invictus Paco Rabanne.

Ar ôl prynu nwyddau prawf, meddiannwyd 75 o eitemau ac yn ddiweddarach cadarnhawyd eu bod yn nwyddau ffug.

Clywodd y Llys Ynadon Caernarfon fod Ms Evans, wrth gael ei chyfweld, wedi honni yn wreiddiol iddi gredu fod y nwyddau yn nwyddau dilys a rhatach wedi eu mewnforio ond yn ddiweddarach cyfaddefodd ei bod yn gwybod mai nwyddau ffug oeddent.

Plediodd Ms Evans yn euog i dri chyhuddiad o gwerthu nwyddau ffug ac un drosedd am gamarwain cwsmeriaid ynglŷn â diogelwch cynnyrch colur.

Wrth ddedfrydu Ms Evans, o Fron Fawr, Blaenau Ffestiniog, cafodd ei gorchymyn i dalu cyfanswm o £670 (sef dirwy o £140 ynghyd â gordal dioddefwyr a chostau), yn ogystal â gorfod fforffedu’n wirfoddol y 75 eitem a feddiannwyd.

Dywedodd Les Pursglove, Prif Swyddog Gwarchod y Cyhoedd Ynys Môn: ”Mae hyn yn anfon neges glir i unrhyw un sy’n ystyried gwerthu nwyddau ffug fel ffordd rwydd o wneud arian na fyddwn yn goddef hynny. Mae nwyddau ffug yn cael effaith ar berchnogion brandiau, manwerthwyr dilys a’r staff y maen nhw’n eu cyflogi.”

”Yn bendant, nid ydynt yn cynnig bargen fel yr ymddengys ar yr olwg gyntaf. Mae’r nwyddau hyn o ansawdd is ac nid ydynt wedi cael eu profi i’r un graddau a’r eitemau dilys. Mewn gwirionedd mae cwsmeriaid yn talu £20 am siwmper sydd werth dim ond £5 a bathodyn.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice