Môr Iwerddon: chwilio mawr am ddyn ar goll o fferi

Mae ymgyrch chwilio yn parhau am ddyn sydd ar goll o fferi ym Môr Iwerddon.

Yn ôl Gwylwyr y Glannau, codwyd y larwm yn dilyn croesfan Irish Ferries o Ddulyn i Gaergybi nos Lun (5 Hydref). Cafodd y ddyn criw ei weld ddiwethaf rhwng 3.30 a 4yp.

Galwyd criwiau bad achub o Gaergybi, Moelfre a Phorthdinllaen allan i gynorthwyo hofrennydd achub o Wylwyr y Glannau Iwerddon ac awyren o Wyliwr y Glannau yn g Nghaernarfon. Gwnaeth yr heddlu nifer o chwiliadau ar borthladdoedd a llongau.

Ni ddaethpwyd o hyd i neb, er gwaethaf chwilio am ardal o dros 1,000 milltir sgwâr. Cafodd yr ymgyrch chwilio yn ailddechrau bore Mawrth.

Mae cwmni Irish Ferries wedi gwrthod gwneud sylw, gan gyfeirio at y digwyddiad fel ”mater heddlu”.

Nid oes unrhyw fanylion pellach ar hyn o bryd.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice