Marwolaethau babanod: nyrs o flaen llys

SWNS

Mae nyrs wedi ymddangos yn y llys wedi’i gyhuddo o lofruddio wyth o fabanod mewn ysbyty yng Nghaer.

Cafodd Lucy Letby, o Henffordd, ei harestio dwywaith yn ystod ymchwiliad i farwolaethau yn yr uned newyddenedigol yn Ysbyty Iarlles Caer rhwng 2015 a 2016.

Yn ôl Heddlu Swydd Gaer, roedd nifer o deuluoedd o Ogledd Cymru wedi’u cysylltu â’r ymchwiliad gwreiddiol, a ddechreuodd dair blynedd yn ôl.

Geograph (Dennis Turner)

Cafodd Letby, 30 oed, ei chyhuddo nos Fercher (11 Tachwedd) ar ôl iddi gael ei harestio gan dditectifs. Mae hi hefyd wedi’i chyhuddo o geisio llofruddio deg o fabanod.

Dwyeddod y Ditectif Arolygydd Paul Hughes o Heddlu Swydd Gaer: ”Mae’r rheini’r babanod wedi cael gwybod am y datblygiadau diweddara ac maen nhw’n cael cymorth gan swyddogion arbenigol drwy gydol y broses.”

”Mae hwn yn amser anodd ofnadwy i’r teuluoedd ac mae’n bwysig cofio hynny, yng nghanol hyn oll mae nifer o deuluoedd sy’n galaru ac yn ceisio atebion i’r hyn ddigwyddodd i’w plant.”

Yn llys ynadon Warrington, fe siaradodd y diffynnydd i gadarnhau eu henw, cyfeiriad a dyddiad geni.

Cafodd ei gadw yn y ddalfa tan ddydd Gwener, pan fydd yn ymddangos yn Llys y Goron Caer.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice