‘Mam Aelwyd yr Ynys’ yn ennill tlws yr Urdd

Urdd Gobaith Cymru

Mae dynes o Fodedern wedi ennill Tlws John a Ceridwen Hughes Uwchaled 2019.

Ann Postle sydd o yn derbyn gwobr yr Urdd am gyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru.

Yn fam i ddau o blant, mae Ann yn gweithio fel Hyfforddwr ym maes gwaith cymdeithasol.

Yn ogystal â hyfforddi a chynorthwyo Aelwyd yr Ynys ac Uwch Adran yr Ynys ers wyth mlynedd, chwaraeodd ran flaenllaw hefyd wrth sefydlu Adran Bro Alaw bedair mlynedd yn ôl ac yn fwy diweddar, Adran Bach ar gyfer criw o blant oed y cyfnod sylfaen.

Dros y blynyddoedd mae hi wedi sgriptio, hyfforddi a chyfarwyddo nifer o berfformiadau ar gyfer yr Eisteddfodau ac yn y gymuned, wedi meithrin perthynas gyda chartrefi’r henoed yn lleol gan roi’r cyfle i blant a phobl ifanc fynd yno i berfformio, cynnal nosweithiau cymdeithasol ac wedi codi arian at achosion da.

GWYLIO: Fideo teyrnged o Aelwyd yr Ynys

Dywedodd llefarydd ar ran aelodau a rhieni Aelwyd yr Ynys wrth enwebu Ann: ” Os Môn yw Mam Cymru, Ann Postle yw Mam Aelwyd yr Ynys.”

Cafodd Ann wybod ei bod wedi ennill y wobr yn Eisteddfod Rhanbarth Môn yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch dros y penwythnos.

Caiff Tlws John a Ceridwen Hughes Uwchaled ei roi gan Dewi a Gerallt Hughes, er cof am eu rhieni John a Ceridwen Hughes oedd yn weithgar iawn ym maes ieuenctid.

Bydd seremoni arbennig i gyflwyno’r tlws ar lwyfan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mae Caerdydd ym mis Mai.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice