Llofruddiaeth David Jones: mwy o amser i holi

Geograph (Terry Robinson)

Mae ditectifs wedi cael mwy o amser i holi tri pherson ar amheuaeth o lofruddio yng Nghaergybi.

Mae’r dyn a fu farw mewn ”ymsodiad gwael” yn y dref wedi’i enwi fel David John Jones, a elwir hefyd yn lleol fel D.J.

Ymosodwyd ar y dyn 58 oed yn ardal Stryd Thomas a Mount Pleasant bore Mawrth diwethaf (17 Tachwedd). Bu farw yn yr ysbyty yn Stoke nos Iau.

Mae dyn 47 oed yn parhau yn y ddalf yn dilyn llys arbennig gan ynadon yn Llandudno ddydd Sadwrn. Cafodd yr heddlu warant i gadw’r dyn tan fore Sul.

Mae dyn 38 oed a dynes 44 oed hefyd yn parhau yn y ddalfa yn dilyn estyniad i’w holi gan uwch-arolygydd heddlu. Mae’r tri sydd dan amheuaeth yn lleol i ardal Caergybi.

Mewn datganiad, dywedodd teulu Mr Jones eu bod wedi eu ”difetha’n llwyr” gan ”farwolaeth drasig” o ”tad, taid a phartner annwyl iawn”.

Ychwanegodd: ”Ni all geiriau ddisgrifio ein sioc a’n arswyd ar yr hyn sydd wedi digwydd i David. Hoffem ddiolch i’r staff meddygol a wnaeth bopeth posibl i geisio achub David…ni all geiriau ddisgrifio ein colled a’n teimlad o anobaith.”

Mae nifer o dystion i’r ymosodiad wedi dod ymlaen ers yr apêl gyntaf ddydd Gwener – ond mae’r heddlu wedi adnewyddu eu hapêl.

Digwyddodd yr ymosodiad yn ardal Stryd Thomas a Mount Pleasant rhwng 10yb a 11yb bore Mawrth.

Cerddodd Mr Jones i lawr Stryd Thomas heibio’r Gofadail i gartref ei bartner ger Heol Holborn.

Cafodd ei gludo gan ambiwlans i Ysbyty Gwynedd ym Mangor a’i drosglwyddo yn ddiweddarach y noson honno i uned trawma arbenigol yn Ysbyty Athrofaol Brenhinol Stoke. Bu farw nos Iau gyda’i deulu wrth ei ymyl.

Dywedodd DCI Brian Kearney, sy’n arwain yr ymchwiliad llofruddiaeth: ”Mae ein cydymdeimlad gyda theulu a ffrindiau David John Jones ar yr adeg drasig yma.”

”Rydym yn ddiolchgar am yr help a’r gefnogaeth a gawsom gan ein cymuned yn dilyn ein cais cynharach i’r wasg am wybodaeth – mae nifer o dystion wedi cysylltu gyda ni.”

”Fodd bynnag, byddwn yn apelio eto at unrhyw un a welodd yr ymosodiad hwn neu a welodd ddyn yn simsan ar ei draed…neu sydd ag unrhyw wybodaeth berthnasol arall mewn perthynas a’r ymchwiliad llofruddiaeth yma i gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru.”

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am yr ymosodiad angheuol, cysylltwch â’r ystafell ddigwyddiad yn Llangefni ar 101, gan ddyfynnu rhif cyfeirnod Y168927, neu Taclo’r Taclau yn ddienw ar 0800 555 111.

Fel arall, cysylltwch â’r sgwrs we fyw ar wefan Heddlu Gogledd Cymru.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice