Llofruddiaeth Caergybi: arestio tri

Geograph (Terry Robinson)

Mae ditectifs yn holi tri o bobl ar amheuaeth o lofruddio dyn 58 oed yng Nghaergybi.

Cafodd dau ddyn a dynes ei arestio yn dilyn ”ymosodiad gwael” yn yr ardal Stryd Thomas a Mount Pleasant bore Mawrth (17 Tachwedd).

Bu farw’r dyn lleol mewn ysbyty yn Stoke nos Iau, wedi’i amgylchynu gan ei deulu.

Cafodd dau o bobl eu harestio yn ardal Caergybi fore Gwener – dyn 38 oed a dynes 44 oed – y ddau yn lleol i’r ardal.

Arestiwyd dyn lleol 47 oed mewn cysylltiad â’r ymosodiad ond ar hyn o bryd, mae yn y ddalfa ar amheuaeth o lofruddiaeth.

Mae’r heddlu wedi agor ystafell ddigwyddiad yng ngorsaf heddlu Llangefni fel rhan o’r ymchwiliad.

Dyweddod DCI Brian Kearney, sy’n arwain yr ymchwiliad: ”Rydym yn cydymdeimlo gyda theulu a chyfeillion y dyn a fu farw a gofynnwn i’w preifatrwydd gael ei barchu.”

”Rydym yn llwyr werthfawrogi’r sioc y mae hyn wedi achosi i’r  gymuned ac rydym yn parhau i apelio at unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth i ddod ymlaen.”

Digwyddodd yr ymosodiad yn ardal Stryd Thomas a Mount Pleasant rhwng 10yb a 11yb bore Mawrth.

Ychwanegodd DCI Kearney: ”Hyd yn hyn, rydym wedi sefydlu bod y dioddefwr wedi llwyddo i gerdded i lawr Stryd Thomas heibio’r Gofadail i gartref ei bartner ger Heol Holborn, Caergybi.”

Cafodd y dyn ei gludo gan ambiwlans i Ysbyty Gwynedd ym Mangor a’i drosglwyddo yn ddiweddarach y noson honno i uned trawma arbenigol yn Ysbyty Athrofaol Brenhinol Stoke.

Roedd y dyn yn adnabyddus i ardal Caergybi.

Mae swyddogion yn apelio am unrhyw un a welodd yr ymosodiad neu a welodd ddyn ”yn ansefydlog ar ei draed” rhwng Heol Holborn, Ffordd Victoria a Stryd Thomas rhwng 10 ac 11yb ar y bore.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am yr ymosodiad angheuol, cysylltwch â’r ystafell ddigwyddiadau yn Llangefni ar 101, gan ddyfynnu rhif cyfeirnod Y168927, neu Taclo’r Taclau yn ddienw ar 0800 555 111.

Fel arall, cysylltwch â’r sgwrs we fyw ar wefan Heddlu Gogledd Cymru.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice