Llinellau Cyffuriau: arestio dyn arall ym Mangor

Mae dyn arall wedi ei arestio ym Mangor mewn cysylltiad â dull y ‘Llinellau Cyffuriau’ o ddosbarthu cyffuriau mewn cymunedau lleol.

Casglwyd arian parod a llawer iawn o beth a gredwyd o fod yn gyffuriau Dosbarth A ar dydd Iau (28 Mawrth). Mae’r dyn 25 oed o ardal Glannau Mersi eisoes wedi’u rhyddhau ar fechnïaeth amodol, gan ddisgwyl ymholiadau pellach.

Mae’r Heddlu Gogledd Cymru wedi arestio mewn cysylltiad â throsedd Llinellau Cyffuriau yn y bythefnos ddiwethaf.

Mae Llinellau Cyffuriau yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio gangiau, grwpiau neu rwydweithiau cyffuriau sy’n cyflenwi cyffuriau o ardaloedd trefol i ardaloedd maestrefol ledled y wlad, gan gynnwys trefi marchnad ac arfordirol, gan ddefnyddio llinellau ffôn symudol ymroddedig neu ‘linellau gwerthu’. 

Yn ôl yr heddlu, maent yn camfanteisio ar blant ac oedolion bregus i symud y cyffuriau ac arian i ardal drefol ac oddi yno ac i gadw’r cyffuriau’n lleol.

Dywedodd yr Arolygydd Jon Aspinall: ”Roedd yr arestiad a arweiniwyd gan gudd-wybodaeth yn waith parhaus Ymgyrch Rattle, mewn ymateb i bryderon ein cymunedau o ran cyflenwi cyffuriau a’i ganlyniadau. Mae’n enghraifft arall eto lle rydym wedi gwrando ar bryderon ac wedi gweithredu.”

”Ni fydd meddu a dosbarthu cyffuriau rheoledig yn ein cymunedau yn cael ei oddef. Byddwn yn parhau i ymdrechu i aflonyddu ar y gweithgarwch hwn.”

”Gwnaiff ein nod o dargedu’r rhai hynny sy’n achosi’r mwyaf o niwed barhau gan dargedu’r rhai hynny sydd ynghlwm â throsedd difrifol a threfnedig. Rydym yn benderfynol o gadw ein cymunedau yn ddiogel.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice