Llangwyllog: dirwyo ffermwr am fethu â rheoli gwartheg

Geograph (Eric Jones)

Mae ffermwr o Llangwyllog wedi cael gorchymyn i dalu dros £2200 am fethu â rheoli cenfaint o wartheg.

Pleidiodd Hefin Wyn Jones yn euog i naw cyhuddiad o fethu â chydymffurfio â rheolau tagio a chofrestru gwartheg, cadw cofnodion a gwaredu sgil gynnyrch anifeiliaid.

Dros y tair blynedd diwethaf, methodd Jones â rhoi tag ar wartheg, cofrestru genedigaethau a chynhyrchu cofnodion gwartheg, dychwelyd pasbortau gwartheg a chael gwared ar wartheg marw yn unol â rheoliadau sgil gynnyrch anifeiliaid.

Methodd hefyd â chydymffurfio â rhybuddion a roddwyd iddo i gael gwared ar sgil gynnyrch anifeiliaid yn y dull priodol.

Yn llys ynadon Caernarfon ddydd Mercher, derbyniodd Jones ddirwy o £1380. Bu’n rhaid iddo hefyd dalu £800 tuag at gostau a £46 o dâl dioddefwr ychwangeol.

Yn dilyn dedfrydu, dwyeddod Les Pursglove, prif swyddog gwarchod y cyhoedd Cyngor Môn: ”Cafwyd methiant amlwg i reoli’r manylion hyn ac i gydymffurfio â rheolau adnabod gwartheg, cadw cofnodion a gwaredu sgil gynnyrch.”

”Mae’n hanfodol bod y dyletswyddau hyn yn cael eu cyflawni gan eu bod yn sicrhau bod modd olrhain anifeiliaid a rheoli clefydau, sy’n hanfodol er mwyn atal clefydau mewn gwartheg a chynnal cadwyn fwyd ddiogel.”

”Mae’r rhain yn faterion difrifol a bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn ymchwilio i achosion o’r fath gan sicrhau bod troseddwyr yn ymddangos gerbron y llys lle bo’r angen.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice