Gyrrwr wedi’i wahardd ar ôl dau arestiad

Mae dyn a gafodd ei arestio ddwywaith o fewn dau ddiwrnod ar ôl methu prawf cyffuriau ar ochr y ffordd wedi’i wahardd rhag gyrru am bedair blynedd a hanner.

Gwnaeth Martin Lewis, 37 oed, o Gaergybi, ymddangos o flaen Llys Ynadon Caernarfon ddydd Iau diwethaf (7 Chwefror) lle plediodd yn euog i yrru dan ddylanwad cyffuriau.

Cafodd ei stopio y tro cyntaf ar 22 Hydref ar yr A55 yng Ngaerwen ar ôl iddo fethu prawf cyffuriau am gocên. Cafodd ei arestio, ei gludo i’r ddalfa a’i ryddhau dan ymchwiliad er mwyn disgwyl canlyniadau profion pellach.

Y diwrnod canlynol cafodd ei stopio eto wrth yrru ar hyd Ffordd Llundain, Caergybi, lle, unwaith eto, fe fethodd y prawf cyffuriau ar ôl rhoi prawf cadarnhaol am ganabis a chocên. Cafodd ei arestio a’i ryddhau dan ymchwiliad er mwyn disgwyl canlyniadau profion pellach.

Fe ddychwelodd y canlyniadau lle dangosodd fod Lewis dros y terfyn cyfreithiol a chafodd ei gyhuddo o ddau achos o yrru dan ddylanwad cyffuriau.

Cafodd ei wahardd rhag gyrru am 54 mis a’i orchymyn i gwblhau gorchymyn triniaeth dibyniaeth ar gyffuriau am chwe mis.

Meddai PC Scott Martin o’r Uned Plismona Ffyrdd: ”Mae unrhyw un sy’n gyrru dan ddylanwad cyffuriau yn peryglu modurwyr eraill ac aelodau o’r cyhoedd.”

”Mae’r ffaith fod Lewis wedi’i ddal ddwywaith mewn amser byr yn dangos y risg mae’n ei gyflwyno i fodurwyr eraill. Dwi’n falch, gyda diolch i’r ddedfryd yma, na fydd yn gallu gyrru am rhai blynyddoedd.”

”Fel rhan o’n hymrwymiad parhaol i sicrhau diogelwch defnyddwyr ffyrdd fe wnawn barhau i batrolio er mwyn targedu’r rhai sy’n peryglu bywydau, nid yn unig i’w hunain ond i eraill hefyd.”

”Fe wnawn hefyd weithredu ar y wybodaeth rydym yn ei gael gan y cyhoedd ynglŷn â rhai sy’n yfed a gyrru neu yrru ar gyffuriau.”

Cafodd Lewis hefyd gyrffyw a gorchymyn i wisgo tag electronig am dri mis a chwblhau rhaglen sgiliau meddwl 35 diwrnod. Bydd rhaid iddo dalu costau’r llys o £85 a thâl ychwanegol o £85.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice