Gwrthdrawiad ym Mhorthmadog: dau yn yr ysbyty

Cafodd dau o bobl eu cludo i’r ysbyty wedi gwrthdrawiad dififrol ar ffordd osgoi Porthmadog.

Yn fuan wedi 9am galwyd y tri gwasaneth brys wedi adroddiad o wrthdrawiad rhwng dau gerbyd sef HGV a fan ar yr A487 rhwng Porthmadog a Phenrhyndeudraeth.

Mae gyrrwr fan wedi cael ei hedfan mewn hofrennydd i’r uned arbenigol yn Ysbyty Stoke gydag anafiadau difrifol.

Aethpwyd â gyrrwr yr HGV i Ysbyty Gwynedd ym Mangor mewn ambiwlans gyda mân anafiadau. Caewyd y ffordd i’r ddau gyfeiriad am tua saith awr.

Dywedodd Rhingyll Raymond Williams o Uned Blismona’r Ffyrdd: ”Rydym yn apelio am dystion ac yn awyddus i siarad ag unrhyw un a welodd y fan, a oedd yn teithio o’r cylchfan wrth ymyl yr orsaf dân ym Mhorthmadog tuag at y ffordd osgoi tuag at Benrhyndeudraeth cyn y gwrthdrawiad.”

”Rwyf hefyd yn annog unrhyw un a oedd yn teithio ar hyd yr A487 gyda thystiolaeth o bosib ar gerbyd camera a allai fod o gymorth i’r ymchwiliad.”

Os oes gennych unrhyw wybodaeth am y gwrthdrawiad, cysylltwch â’r Uned Plismona’r Ffyrdd yn Llandygai ar 101, gan ddyfynnu’r rhif cyfeirnod X04074.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice