Gwrthdrawiad ger Penisarwaun: dau yn yr ysbyty

Cafodd dau o bobl eu hanafu yn dilyn damwain difrifol yn ardal Penisarwaun, ger Llanrug.

Mae’r heddlu yn apelio am dystion ar ôl gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd ar yr A4244 yn agos i’r tŷ bync Jesse James tua 6.35yh ar nos Lun (9 Rhagfyr). Roedd y gwrthdrawiad yn cynnwys Nissan Almera arian a Kia Niro arian.

Cafodd gyrrwr benywaidd y Nissan Almera ei chludo i uned drawma arbenigol yn Ysbyty Prifysgol Brenhinol Stoke gydag anafiadau difrifol fel yr oedd gyrrwr gwrywaidd y Kia Niro.

Dyweddod y Rhingyll Meurig Jones o’r Uned Plismona’r Ffyrdd: ”Rydym yn apelio at unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad, neu’r eiliadau cyn y gwrthdrawiad i ddod ymlaen.”

”Yn benodol, hoffem glywed gan unrhyw un a welodd sut oedd y Nissan Almera yn cael ei yrru, a oedd yn teithio o gyfeiriad yr A4086 yng Nghwm y Glo. Hoffwn ddiolch i’r cyhoedd am eu hamynedd wrth i’r digwyddiad hwn achosi aflonyddwch sylweddol yn yr ardal.”

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am yr gwrthdrawiad, cysylltwch â’r Uned Plismona Ffyrdd ar 101, gan ddyfynnu’r rhif cyfeirnod X177412.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice