Gwrando

Listen live

Mae sawl ffordd o wrando ar MônFM. Defnyddiwch y dudalen yma i ffeindio'r ffordd orau i chi.

Ymlaen Nawr

MônFM gyda'r Nos

Llwyth o gerddoriaeth drwy'r nos / Lots of great music all night long

Cyflwynydd: MônFM
00:00 - 07:00

Ymlaen Nesaf

Brecwast MônFM Breakfast

Bore da! Mae Gwyn yma ac yn barod i gychwyn dydd Mawrth gyda cherddoriaeth, newyddion a thraffig

Cyflwynydd: Gwyn Owen
07:00 - 10:00

Arlein

Defnyddiwch y chwaraewr yma i wrando arlein.

 

Ar FM

96.8 / 102.5 FM

Ar eich ffôn

Defnyddiwch ein ap i wrando ar eich ffôn. Mae'r ap ar gael am ddim!

Ar Amazon Echo

Trowch sgil 'MônFM' ymlaen, a gofynnwch i Alexa chwarae MônFM

Ar TuneIn

Mae modd gwrando ar TuneIn ar eich ffôn, cyfrifiadur, neu 'smart speaker'.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice