Gwobrau Radio Cymunedol: enwebiad arall i MônFM

Mae MônFM wedi cyrraedd rhestr fer y Gwobrau Radio Cymunedol 2020.

Mae gorsaf, sy’n darlledu i Ynys Môn a Gogledd Orllewin Cymru, wedi codi enwebiad yn y categori ‘Gorsaf y Flwyddyn’. Dyma’r drydedd flwyddyn yn olynol i’r orsaf gael ei henwebu yn y gwobrau.

Y llynedd, enillodd yr orsaf ei gwobr fawr gyntaf yn y diwydiant radio am y rhaglen chwaraeon byw, MônFM Sport.

Mae dros 90 o orsafoedd cymunedol o bob rhan o’r DU wedi cystadlu yn y gwobrau – a cyhoeddir yr enillwyr mewn seremoni ar-lein ar nos Sadwrn 12 Rhagfyr.

Dywedodd Tony Wyn Jones, cadeirydd dros dro MônFM: ”Mae bwrdd rheoli’r orsaf yn falch iawn o lwyddiannau MônFM. Mae cael yr enwebiad am‘ orsaf radio’r flwyddyn ’ ar restr fer genedlaethol yn anrhydedd fawr.”

”Mae’n gwirfoddolwyr wedi mynd tu hwnt I’r disgwyliadau yn ystod amgylchiadau anodd iawn, ac mae pob un ohonynt wedi camu ymlaen i’r her o ddarparu newyddion lleol dibynadwy, chwaraeon, adloniant a diweddariadau Coronafirws o’u cartrefi eu hunain – dyma beth mae radio cymunedol lleol i fod i wneud.”

Ers dechrau’r pandemig, mae tîm gwirfoddol yr orsaf o gyflwynwyr, cynhyrchwyr, newyddiadurwyr a pheirianwyr wedi bod yn gweithio o bell o stiwdios cartref.

Mae MonFM yn cynhyrchu dros 90 awr o raglenni bob wythnos, gan gynnwys bwletinau newyddion lleol yn y prynhawn a rhaglen wythnosol ar y pandemig COVID-19 yn y rhanbarth, gyda chydweithrediad cynghorau, sefydliadau a gwleidyddion lleol ym Môn a Gwynedd.

Dywedodd Carwyn Jones, sydd yn cyflwyno rhaglen Drivetime ar nos Lun: ”Rydyn ni wrth ein bodd ein bod ni wedi cael ein cydnabod fel llond llaw o orsafoedd radio ledled y DU sydd hefyd yn gwneud gwaith gwych, yn enwedig yn ystod y padnemig.

”Un peth yw cadw’r ochr dechnegol i fynd o bell, ond ni fyddai’r orsaf yn unman heb ei gwirfoddolwyr – sydd wir yn mwynhau rhoi rhywbeth yn ôl i gymdeithas – mae helpu eraill mewn cyfnod o argyfwng yn deimlad da iawn! ”

Ymhlith y rhestr fer, mae Bro Radio ym Mro Morgannwg wedi’i enwebu am bedair gwobr, gan gynnwys Gorsaf y Flwyddyn.

Bydd y ddwy orsaf yng Nghymru yn wynebu Express FM yn Portsmouth, Pride Radio yng Ngogledd Ddwyrain Lloegr (gorsaf ar gyfer y gymuned LGBT) a Raidió Fáilte yn Belfast (gorsaf iaith Wyddeleg – a chyn-enillydd yn 2018) am y brif wobr.

Ac am yr tro cyntaf, mae gorsaf ysbyty, Radio Ysbyty Gwynedd ym Mangor, hefyd wedi cael ei henwebu yng nghategori Gorsaf Ddigidol / TGC y Flwyddyn.

Ar nodyn ingol, mae Julie Donaldson o Zetland FM yn Redcar a Cleveland wedi cael ei henwebu am y Cyflwynydd Benywaidd Gorau.

Bu farw’r cyflwynydd poblogaidd ar ôl iddi gael ei chludo i’r ysbyty gyda COVID ym mis Hydref. Roedd hi’n enillydd dwy-amser a chyd-gyflwynodd y gwobrau yn y Barri y llynedd.

Dywedodd Martin Steers, cadeirydd Gwobrau Radio Cymunedol: ”Mae eleni wedi bod yn her i’r sector, ond mae gorsafoedd radio cymunedol wedi ymateb trwy gynyddu ymgysylltiad â’u cymunedau lleol, gyda mwy o raglenni arloesol ledled y wlad yn darlledu o’u cartref.”

”Mae’n amlwg gweld o hyn, fod cyflwynwyr angerddol, gwirfoddolwyr, a staff yno mewn gwirionedd ar gyfer eu cynulleidfaoedd. Mae’r gorsafoedd radio lleol hyn yn agos iawn at galonnau eu cymunedau.”

”Rydym yn dymuno pob lwc i MônFM ac ni allwn ddisgwyl i gynnal y seremoni mis nesaf.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice