Gweinidog yn ymweld â phrosiect Wallich

Llywodraeth Cymru

Mae’r Gweinidog Tai wedi ymweld â phrosiect ar Ynys Môn sy’n helpu pobl ddigartref i ddod o hyd i lety.

Cyfarfu Rebecca Evans â defnyddwyr y gwasanaeth a’r staff yn y Wallich yn Llangefni, a siarad â nhw am yr proseict Tai yn Gyntaf (Housing First), s’yn darparu llety i’r rheini sydd mewn angen ac yn cynnig cymorth wedyn iddynt allu aros yna.

Ar ôl pum mlynedd fel peilot, bydd y prosiect yn cael ei gyflwyno ar draws y wlad o dan gynlluniau Lywodraeth Cymru.

Dywedodd Rebecca Evans: ”Mae’n arbennig o drawiadol bod 78% o’r bobl a gafodd gymorth gan y prosiect wedi llwyddo i aros yn eu cartrefi, ac er bod y prosiect hwn ddim ond ar raddfa fach, mae’n helpu i wella bywydau pobl ac yn cael effaith fawr.”

”Fis diwethaf, gofynnodd Prif Weinidog Cymru imi gadeirio grŵp Gweinidogol newydd i gefnogi ein gwaith i fynd i’r afael â digartrefedd ymhlith pobl ifanc, ac i oruchwylio’r gwaith o ddatblygu Tai yn Gyntaf yng Nghymru. Fe fyddwn ni’n gwerthuso’n ofalus sut mae Tai yn Gyntaf yn cyfrannu at y gwaith hwn, gan gynnwys prosiect Ynys Môn.”

”Dw i’n awyddus i weld pa wersi y gallwn ni eu dysgu oddi wrth y tîm yma sy’n gymaint o ysbrydoliaeth, a’r hyn y gallwn ni ei rannu â phrosiectau peilot eraill wrth inni gydweithio â chynghorau i rannu arferion gorau a datblygu gwaith Tai yn Gyntaf ledled Cymru.”

Dywedodd Lindsay Cordery-Bruce, Prif Weithredwr y Wallich: ”Rydyn ni wedi dysgu llawer yn sgil arloesi gyda Tai yn Gyntaf ac rydyn ni’n edrych ymlaen at gael rhannu ein harferion gorau â’r grŵp gweinidogol.”

”Mae’r Wallich yn ymdrechu i lunio prosiectau dyfeisgar i helpu pobl sy’n agored i niwed, gan ddefnyddio’r dystiolaeth ddiweddaraf orau sydd ar gael inni.”

”Mae ein profiad gyda Tai yn Gyntaf wedi gosod y sylfeini ar gyfer dull gweithredu sy’n ymateb i sefyllfa a chefndir y bobl ddigartref yn ein holl brosiectau.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice