Gweinidog yn ymweld â meithrinfa

Llywodraeth Cymru

Mae’r Gweinidog Plant wedi ymweld â meithrinfa ym Mhorthaethwy i hyrwyddo’r Cynnig Gofal Plant.

Mae Babinogion Menai yn cynnig darpariaeth gofal plant dwyieithog o dan y cynllun gan Llywodraeth Cymru.

Yn unol â’r cynnig, mae’r llwyodraeth yn darparu 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant wedi’u hariannu gan y llywodraeth i rieni sy’n gweithio ac sydd â phlant tair a phedair oed, a hynny am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

Erbyn dechrau 2019, bydd pob awdurdod lleol yn y Gogledd yn darparu’r cynnig i rieni sy’n gymwys. 

Dywedodd y Gweinidog: ”Mae wedi bod yn dda cael ymweld â Babinogion Menai a gweld fy hun y gwahaniaeth mae’r Cynnig Gofal Plant yn ei wneud i ddarparwyr, rhieni ac, yn bwysicaf oll, y plant.”

”Mae ein cynlluniau peilot eisoes yn dangos y gwahaniaeth mae’r cynllun yma yn ei wneud. Mae gennym enghreifftiau o deuluoedd yn arbed bron i £250 yr wythnos – arian y gallant ei ddefnyddio tuag at dreuliau eraill.”

”Rydyn ni hefyd wedi gweld rhieni yn cynyddu eu horiau gwaith a rhieni yn newid eu horiau gwaith fel y gallan nhw dreulio mwy o amser gyda’u plant.”

O dan gynlluniau’r llywodraeth, bydd y cynnig gofal plant ar gael yn genedlaethol erbyn 2020.

 

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice