Gwaith yn parhau i fynd i’r afael â physgota anghyfreithlon

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae patrolau i atal pysgota anghyfreithlon yn parhau, gyda mesurau ar waith i weithio o fewn canllawiau pellhau cymdeithasol Covid 19.

Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru allan yr wythnos hon, gydag adran pysgodfeydd môr Llywodraeth Cymru a thîm troseddau gwledig Heddlu Gogledd Cymru, i atal pysgota anghyfreithlon ar gyfer môr, brithyll ac eog yn y Fenai.

Dywedodd Vanessa Lang, Arweinydd Tîm CNC yn y Gogledd: ”Rydym yn parhau i fod yn benderfynol o atal ymddygiad anghyfreithlon a di-hid gan leiafrif sy’n niweidio ein stociau pysgod brodorol a’n hamgylchedd naturiol.”

”Mae ein staff allan ar batrôl fel bod troseddwyr yn gwybod ein bod yn dal i wylio amdanynt ac yn cymryd tystiolaeth a fydd yn cael ei defnyddio lle rydym yn amau ​​bod troseddau wedi digwydd.”

Mae is-ddeddfau pysgodfeydd môr yn gwahardd defnyddio rhwydi penodol rhwng 1 Ebrill a 30 Tachwedd bob blwyddyn.

Mae’r ardaloedd cyfyngedig yn cynnwys Culfor Menai a’r mwyafrif o aberoedd Gogledd Cymru i amddiffyn eog mudol a brithyllod môr, yn ogystal â rhywogaethau eraill.

Mae CNC yn annog pobl i wneud yn siwr fod pysgod y maent yn eu prynu’n lleol – yn enwedig trwy’r cyfryngau cymdeithasol – yn dod o ffynhonnell gyfreithlon.

Os oes unrhyw un yn amau ​​bod rhywun wedi cysylltu â nhw neu wedi gweld rhywun yn gwerthu pysgod a allai fod wedi cael ei ddal yn anghyfreithlon, dylent gysylltu â llinell gymorth ffôn CNC, sydd am ddim ac ar agor 24/7, ar 03000 653 000.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice