Gwaith i ddechrau ar safle ‘parcio a rhannu’

Cyngor Ynys Môn

Bydd gwaith yn dechrau ar gyfleuster ‘parcio a rhannu’ newydd ar yr A55 ger Gaerwen.

Mi fydd £600,000 o arian gan Llywodraeth Cymru yn cael ei wario ar faes parcio ger cyffordd 7 y lôn tua’r dwyrain ger Parc Gwyddoniaeth Menai.

Yn ôl Cyngor Ynys Môn, nod ardal parcio a rhannu yw annog defnyddwyr ffordd a theithwyr i ddefnyddio’r cyfleusterau newydd hyn er mwyn parcio eu cerbydau a rhannu cerbyd er mwyn cyrraedd pen eu taith.

Mae hefyd yn mynd i’r afael â’r broblem o geir yn parcio mewn mannau na ddylent wneud hynny, y cyfeirir ato fel parcio anghyfreithlon.

Dywedodd Gweinidog Trafnidiaeth, Ken Skates: ”Mae’n wych gweld gronfa trafnidiaeth leol y llywodraeth yn cefnogi’r cynllun yma ym Môn a fydd yn dod a buddiannau i’r cyhoedd ac i’r amgylchedd. Gall rannu ceir helpu i leihau tagfeydd a gwella amseroedd teithio.”

Meddai’r Cynghorydd Bob Parry, aelod portffolio priffyrdd Cyngor Môn: ”Mae’r cyfleuster parcio a rhannu yn Sant Tysilio wedi profi’n llwyddiannus iawn ac rydym yn falch bod Llywodraeth Cymru wedi ariannu’r prosiect hwn a fydd yn annog mwy o bobl i rannu lifft. Gellir hefyd ei ddefnyddio fel man cyfleus ar gyfer codi / gollwng pobl oddi ar fysus.”

”Bydd y safle parcio a rhannu yn cynnwys tua 100 o leoedd parcio a bydd y gwaith yn cynnwys gwneud gwaith pridd, pafinau a llwybrau troed ynghyd â gwaith tirlunio a gorffen.”

Bydd cwmni Peirianneg Jones Bros yn cyflawni’r prosiect adeiladu sydd i fod i gael ei gwblhau ym Mehefin 2020.

Ychwanegodd Mike Davies, rheolwr contractau gyda Jones Bros: ”Fel cwmni sydd wedi’i leoli yng ngogledd Cymru, rydym yn deall pwysigrwydd prosiectau fel hyn i gymunedau’r ardal ac rydym yn disgwyl rhaglen ddidrafferth o waith dros y misoedd nesaf gyda hyd at 15 ar y safle.”

Bydd mesurau rheoli traffig yn bodoli ger mynedfa’r safle ar yr A5152 i Gaerwen yn ystod y gwaith adeiladu ar y safle.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice