Gwahardd dynes am yrru dros blentyn bach

Mae dynes wnaeth yrru dros merch ddwy oed ar faes carafanau wedi osgoi dedfryd o garchar.

Gwnaeth Clare Watmough o Buxton yn Swydd Derby bledio’n euog i gyhuddiadau o yrru ar gyffuriau a gyrru heb ofal a sylw dyladwy ar safle Ty’n Rhos ger Lligwy.

Digwyddodd y gwrthdrawiad tua 7:15yh ar nos Wener, 19 Ebrill pan wnaeth Watmough fagio a tharo’r plentyn bach a oedd yn chwarae gerllaw.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i’r safle ac fe gludwyd y plentyn i Ysbyty Gwynedd ym Mangor gan yr Ambiwlans Awyr hefo anafiadau difrifol a oedd yn peryglu bywyd. Cafodd ei chludo wedyn i Ysbyty Alder Hey yn Lerpwl.

Mewn datganiad personol dioddefwr wedi’i ysgrifennu gan fam y ferch, dywedodd nad ydynt yn ymwybodol o’r effeithiau tymor hi ac mae ei adferiad wedi bod yn anodd iawn.

Ychwanegodd: ”Mae wedi bod yn gyfnod hynod o anodd a fydd yn parhau wrth i ni ddod o hyd i ffyrdd o ymdopi er mwyn ail adeiladu ein bywydau. Roedd cael gwybod na fuasai hi efallai’n goroesi yn peri cymaint o ofid, mae’n anodd esbonio.”

Cafodd Watmough, 44, ei harestio yn syth ar ôl iddi roi prawf positif am gocên.

Yn llys ynadon Caernarfon ddydd Mawrth, cafodd ei gwahardd rhag gyrru am ddwy flynedd a hanner. Cafodd ddirwy o £320 a gorfod talu £85 mewn costau.

Dywedodd y Rhingyll Raymond Williams o’r Uned Plismona Ffyrdd: ”Dim ond drwy lwc, a dim byd arall, wnaeth y plentyn bach yma oroesi. Fe wnaeth hi osgoi marwolaeth o gentimedrau.”

”Roeddwn yn bresennol yn Ysbyty Gwynedd lle’r oedd y rhagolwg yn ddu. Penderfynwyd ei throsglwyddo i Ysbyty Alder Hey am ofal arbenigol. Yr adeg honno nid oeddynt yn siŵr os oedd y plentyn am oroesi’r siwrne. Ond diolch byth fe wnaeth hi, ac rydym yn dymuno’n dda iddi a’i theulu wrth iddi barhau i wella.”

”Mae hon yn esiampl arall o unigolyn hunanol sydd wedi defnyddio cyffur hamdden anghyfreithlon – sef cocên, heb feddwl am ganlyniadau’r hyn a all ddigwydd.”

Cafodd Watmough hefyd ei dedfrydu i 200 awr o waith di-dâl yn y gymuned.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice