Gogledd Môn: cyllid i gefnogi grwpiau bregus

Cyngor Ynys Môn

Mae swyddogion y cyngor sir wedi sicrhau grant o £ 25,000 i gefnogi grwpiau bregus yng Ngogledd Ynys Môn yn ystod y pandemig Coronafeirws.

Cyhoeddodd fanylion am Gronfa Gymorth Covid 19 gwerth £300,000, mewn partneriaeth â’r Awdurdod Datgomisiynu Niwclear (NDA) fis diwethaf.

Roedd yn cynnig 12 grant o £25,000 i awdurdodau lleol neu elusennau ledled y DU a chanddynt safle Magnox yn eu hardal.

Defnyddir yr arian pwysig hwn yng ngogledd Môn ar gyfer:

  • prynu dau beiriant argraffu 3D ar gyfer Ysgol Syr Thomas Jones i wneud fisorau diogelu
  • prynu bwyd ar gyfer Banc Bwyd Amlwch a’r prosiect dosbarthu bwyd o’r enw ‘Neges’, a lansiwyd yn ddiweddar gan Menter Môn
  • prynu deunyddiau ar gyfer pecynnau gweithgaredd a fydd yn cefnogi lles meddyliol.

Dywedodd Gwen Parry-Jones, Prif Weithredwr Magnox: ”Mae llawer o grwpiau cymunedol yn gwneud gwaith positif, gan gefnogi’r bobl fwyaf bregus yn eu hardaloedd.”

”Mae’r gwaith hwn yn hollbwysig, a rhan allweddol o ymateb Magnox i COVID-19 yw helpu sefydliadau eraill i ddelio â’r pandemig lle bynnag y gallwn.”

”Yn y cyfnod hwn o argyfwng cenedlaethol, mae Magnox wedi cytuno gyda’r Awdurdod Datgomisiynu Niwclear y dylem sicrhau bod hyd at £25,000 ar gael ar bob safle o Gynllun Economaidd-Gymdeithasol Magnox i’w ddefnyddio gan grwpiau cymunedol lleol ar weithgareddau sy’n gysylltiedig â COVID-19.”

”Mae Magnox wedi ymrwymo i gynorthwyo’r cymunedau o amgylch ein safleoedd, fel mae ein cymunedau wedi ein cefnogi ni ers dros 50 mlynedd, ac rydym yn gobeithio y bydd y cyllid hwn yn mynd rhywfaint o’r ffordd i gefnogi’r gwaith hanfodol sy’n cael ei wneud.”

Yn ôl y cyngor, bydd yr arian yn cefnogi grwpiau cymunedol a gwirfoddol yn yr ardal fel bod modd iddynt barhau â’r gwaith y maent yn ei wneud ar hyn o bryd, gan wella’r ddarpariaeth gyfredol lle bo angen.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Llinos Medi: ”Rydym yn hynod ddiolchgar i Magnox a’r Awdurdod Datgomisiynu Niwclear am yr arian hwn a fydd yn helpu i gefnogi trigolion a chymunedau bregus ledled gogledd Ynys Môn yn ystod yr amseroedd anodd a digynsail hyn.”

”Wrth gwrs, gwneir defnydd da o’r arian wrth i ni weithio gyda phartneriaid cymunedol a gwirfoddolwyr i sicrhau bod cymunedau lleol mor wydn â phosib yng ngoleuni’r pandemig Coronafeirws ofnadwy hwn.”

”Er y bydd y cyllid hwn yn helpu gogledd Ynys Môn, bydd y cyngor sir hefyd yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod darpariaeth debyg mewn rhannau eraill o’r ynys, er mwyn sicrhau cydraddoldeb.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice