Giggs yn agor cae 3G newydd Môn

Mae’r cae 3G maint llawn cyntaf ar Ynys Môn wedi cael ei hagor gan Ryan Giggs.

Mae’r cae 3G yn Llangefni wedi costio £200,000 i’w adeiladu gan Cyngor Ynys Môn a nifer o sefydliadau chwaraeon yng Nghymru.

Cafodd y cae newydd ei hagor prynhawn Iau (22 Tachwedd) gan y rheolwr tim pel-droed cenedlaethol, a’i gynorthwyydd, Osian Roberts.

Dywedodd Gerallt Roberts, rheolwr masnachol hamdden gyda Cyngor Môn: ”Mae ein cyfleuster 3G newydd yn caniatáu i glybiau, ysgolion a chymunedau lleol gael mynediad at ardal chwaraeon a hyfforddi o’r radd flaenaf drwy gydol y flwyddyn, beth bynnag yw’r tywydd.”

”Bydd yn cynnig cae pob tywydd addas ar gyfer yr ysgol uwchradd gerllaw a gweithgareddau chwaraeon ar gyfer plant o bob rhan o’r ynys. Mae gan gaeau 3G nifer o fanteision o gymharu â chaeau gwair.”

”Nid yw eu cyflwr yn dirywio yn ystod cyfnodau o dywydd drwg sy’n golygu bod modd i glybiau barhau i hyfforddi lle na fyddent wedi gallu gwneud hynny yn y gorffennol. Hefyd, bydd y cae 3G yn helpu i liniaru problemau wrth drefnu gemau pêl-droed drwy leihau nifer y gemau sy’n cael eu gohirio, rhywbeth a fu’n broblem yn gynharach yn y flwyddyn.”

Cyngor Ynys Môn

Mae’r cae newydd, sydd wedi ei leoli wrth ymyl Canolfan Hamdden Plas Arthur, yn cymryd lle’r maes pob tywydd blaenorol. Mae wedi profi’n llwyddiannus yn barod gyda chlybiau lleol a grwpiau o bob rhan o’r ynys ers fis diwethaf.

Derbyniwyd cefnogaeth ariannol tuag at y prosiect gan Grŵp Cydweithredol Cyfleusterau Chwaraeon Cymru – sydd yn cynnwys Cymdeithas Pêl-droed Cymru (CBDC), Undeb Rygbi Cymru (URC), Hoci Cymru a Chwaraeon Cymru.

Cyngor Ynys Môn

Ychwanegodd y deilydd portffolio Hamdden, y Cynghorydd Carwyn Jones: ”Roeddem wrth ein bodd cael croesawu Ryan ac Osian i Langefni…ac yn ddiolchgar i’r ddau am wneud amser i fod yma er eu bod mor brysur.”

”Roedd yn fraint cael y ddau yma i agor ein cyfleuster 3G newydd, sydd wedi derbyn cefnogaeth gan Gymdeithas Pêl-droed Cymru. Mae’r buddsoddiad cyfalaf sylweddol hwn yn brawf o’n hymrwymiad i sicrhau bod cyfleusterau hamdden o’r radd flaenaf ar gael i holl drigolion yr ynys.”

Cynhaliwyd twrnament pêl-droed arbennig ar gyfer bechgyn a merched blwyddyn 7 ysgolion uwchradd yr Ynys er mwyn nodi’r agoriad swyddogol. Cyflwynodd Ryan ac Osian fedalau i’r enillwyr o Ysgol David Hughes ym Mhorthaethwy ac Ysgol Gyfun Llangefni.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice