Gerald Corrigan: cyhuddiadau twyll yn dilyn llofruddiaeth bwa croes

Llun teulu: Heddlu Gogledd Cymru

Bydd cwpl yn ymddangos yn y llys fel rhan o ymchwiliad twyll yn dilyn saethu yn dilyn llofruddiaeth Gerald Corrigan.

Bu farw Mr Corrigan, 74 oed, wedi iddo gael ei saethu gyda bwa croes yn ei dŷ yng Ngof Du, ger Caergybi ar Ddydd Gwener y Groglith 2019. Cafodd Terence Whall ei garcharu am oes, gyda lleiafswm o 31 o flynyddoedd dan glo.

Yn ôl Heddlu Gogledd Cymru, lansiwyd ymchwiliad twyll tebyg ym mis Mai 2019 gyda thîm ymchwilio ymroddedig bach.

Fel rhan o’r ymgyrch, cyflwynwyd ffeil at ein Gwasanaeth Erlyn y Goron lleol yn gynharach eleni.

Dywedodd DS Arwel Hughes: ”Yn dilyn ymgynghoriad gyda’r cyfreithwyr yng Ngwasanaeth Erlyn y Goron, mae dyn lleol wedi’i wysio am 6 trosedd twyll drwy ymhoniad anwir yn groes i Adrannau 1 a 2 Deddf Twyll 2006.”

”Mae cymar y dyn wedi’i wysio am drosedd gwyngalchu arian yn groes i adrannau 328(1) a 334 Deddf Enillion Trosedd 2002.”

Mae dyn 49 oed o Fôn a’i gymar, dynes 50 oed, wedi’u gwysio i ymddangos ger bron Llys Ynadon Caernarfon ar ddydd Iau 13 Awst.

Ychwanegodd llefarydd ar ran yr heddlu: ”Mae Marie Bailey, cymar Gerald Corrigan, Neale ei fab a Fiona ei farch wedi cael eu diweddaru’n llaw a hoffem ofyn i’w preifatrwydd gael ei barchu yn ystod y cyfnod hwn.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice